Aleksandra Ebenryter, Agnieszka Stożek, Dział Projektów

  30 milionów z programu POWER

2019-05-21
mat. promocyjny
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka rozpocznie realizację dwóch nowych projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Na prowadzone działania uczelnia otrzyma niemal 30 milionów złotych dofinansowania, po około 15 milionów na każdy z projektów. Ich realizacja rozpocznie się w lipcu 2019 roku i potrwa cztery lata. Projekty skierowane są do studentów i doktorantów oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni. Będą one dotyczyć programów kształcenia, podnoszenia kompetencji, programów stażowych oraz zarządzania.