30 milionów z programu POWER

21-05-2019

Politechnika Łódzka rozpocznie realizację dwóch nowych projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Na prowadzone działania uczelnia otrzyma niemal 30 milionów złotych dofinansowania, po około 15 milionów na każdy z projektów. Ich realizacja rozpocznie się w lipcu 2019 roku i potrwa cztery lata. Projekty skierowane są do studentów i doktorantów oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni. Będą one dotyczyć programów kształcenia, podnoszenia kompetencji, programów stażowych oraz zarządzania.

Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej - edycja II

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

 

Do Politechniki Łódzkiej przyjedzie 32 wykładowców z zagranicy. Będą to naukowcy mający znakomite osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Każdy z nich poprowadzi 30-godzinne zajęcia dla studentów wielu kierunków.

Dzięki projektowi niemal 400 studentów weźmie udział w certyfikowanych kursach z języka angielskiego, a w uczelni powstanie profesjonalne laboratorium językowe, m.in. do certyfikacji. Uzupełnieniem tych działań, na które przeznaczono 2,2 miliona zł, będzie m.in. Akademia Kompetencji Miękkich oraz specjalistyczne szkolenia i szkoły letnie. Ich tematyka obejmie zagadnienie interakcji człowiek-komputer, a także zarządzanie luksusowymi markami, w tym  w branży kosmetycznej, perfumeryjnej, odzieżowej i modowej.

140 doktorantów otrzyma granty badawcze w wysokości 2500 zł miesięcznie oraz wsparcie ich rozwoju naukowego na arenie międzynarodowej (staże i konferencje zagraniczne, wykłady profesorów wizytujących). Uczestnicy zostaną przygotowani do komercjalizacji i transferu technologii. Na tę część projektu planuje się wydanie 4,2 miliona zł.

Część dofinansowania, ponad 2 miliony zł, zostanie przeznaczona na kursy, szkolenia i studia podyplomowe, doskonalące kompetencje kadry dydaktycznej i administracyjnej. Kwota ponad 4,8 miliona zł wesprze działania w zakresie informatycznych narzędzi zarządzania.

Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego

Aż 10 milionów zł zostanie przeznaczonych na aktywności projektu związane z programami kształcenia i podwyższaniem kompetencji studentów. Dodatkowe prawie dwa miliony złotych to kwota związana z planowanymi stażami krajowymi.

Modernizacja oferty kształcenia obejmie m.in. nauczanie z elektroniki, elektrotechniki, telekomunikacji oraz przygotowanie nowego kierunku Human Computer Interaction (interakcja człowiek-komputer) na II stopniu studiów stacjonarnych. W dostosowywaniu programów studiów w Centrum Kształcenia Międzynarodowego wezmą udział wykładowcy z zagranicy. Uczelnia zorganizuje dla studentów różnorodne warsztaty, w tym także u pracodawców oraz certyfikowane szkolenia z różnych dziedzin. Studenci, przyszli specjaliści w zakresie inżynierii produkcji, inżynierii materiałowej, inżynierii wzornictwa przemysłowego oraz energetyki zyskają dodatkowe doświadczenie i kwalifikacje dzięki planowanym stażom.

Projekt przyczyni się do intensywnego rozwoju nowoczesnych metod dydaktycznych, odchodzących od tradycyjnego nauczania na rzecz aktywnych technik edukacji, skoncentrowanych na kształceniu projektowym (problem based learning), projektowaniu skoncentrowanym na człowieku (human-centered design), twórczym rozwiązywaniu problemów (design thinking), nauce poprzez doświadczanie (learning by doing), poprzez analizę przypadku (case teaching), interdyscyplinarne projekty problemowe, edukację inspirującą do podjęcia własnych badań naukowych (research-based learning), kształceniu zorientowanym na studenta (flipped education), aż po gamifikację – proces edukacyjny przypominający w swej strukturze grę.

Kadra dydaktyczna uczelni zyska wsparcie we wprowadzaniu nowych metod kształcenia dzięki kilkudziesięciu eksperckim szkoleniom, na które przewidziano w projekcie 1,4 miliona złotych.