Z perspektywą na wdrożenia

13-12-2018

Cztery nowe projekty aplikacyjne są realizowane w konsorcjach z udziałem firm oraz instytucji, które nowo opracowane produkty i technologie będą wprowadzać na rynek. Politechnika Łódzka jest liderem dwóch projektów, a w dwóch jest partnerem.

  • Funkcjonalne kompozyty hybrydowe o projektowanych właściwościach.

Liderem tego projektu jest Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Na realizację zadań uczelnia otrzyma 2 130 475 zł. Partnerami projektu są: S. i A. Pietrucha Spółka z o.o. oraz Instytut Włókiennictwa w Łodzi

Grodzice, czyli szczelne ścianki z tworzyw sztucznych są powszechnie stosowane jako zabezpieczenia konstrukcji oporowych i szczelne obudowy głębokich wykopów i innych uskoków terenu. Jednym z producentów grodzic winylowych jest firma Pietrucha. - Zespół projektantów skupiający specjalistów z różnych dziedzin opracuje innowacyjny produkt, stanowiący realną alternatywę dla lekkich grodzic stalowych, wykorzystywanych obecnie do budowy ścian oporowych przekraczających 1,5 m - mówi zarządzający projektem prof. Dariusz Bieliński z Wydziału Chemicznego.

Drogą do tego celu będzie przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad uzyskaniem kompozytu hybrydowego o polepszonych właściwościach mechanicznych, dzięki którym grodzice hybrydowe znajdą zastosowanie w inżynierii lądowej i wodnej do budowy ścian zabezpieczających o wysokości do 3 m ponad powierzchnią gruntu. - Odpowiedni system monitorowania naprężeń grodzicy oraz technologii integracji włókien światłowodowych z kompozytem umożliwi wyposażenie produktu w nowoczesne funkcjonalności związane ze stałym monitoringiem strukturalnym – mówi kierujący pracami badawczymi dr inż. Mariusz Siciński z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników.

Innowacyjne cechy i funkcjonalności materiału pozwolą zachować podstawowe zalety grodzic winylowych, takie jak m.in. stosunkowo niski ciężar, odporność na korozję i działanie większości substancji chemicznych.

 

  • Spersonalizowana odzież ochronna dla ratowników górskich z funkcją aktywnego ogrzewania.

Liderem projektu jest Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Kwota dofinansowania dla uczelni to 1 805 750 zł. W skład konsorcjum wchodzą również: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski s.c. Adam Małachowski, Danuta Małachowska.

Odzież ochronna przeznaczona dla ratowników górskich wyposażona w funkcję inteligentnego ogrzewania i pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych będzie nowatorską propozycją w skali krajowej. Zostaną w niej wykorzystane nowoczesne rozwiązania z dziedziny elektroniki, informatyki, odzieżownictwa oraz ochrony pracy.

- Uczestnicy konsorcjum przeprowadzą badania materiałów tekstylnych i wkładów grzejnych, technik ich łączenia i optymalnego rozmieszczenia. Przeanalizowane będą też technologie pozyskiwania i magazynowania energii ze źródeł alternatywnych, pozwalające na ich integrację z odzieżą – mówi dr hab. inż. Wojciech Tylman z Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, kierujący zespołem badaczy. Ważnym elementem projektu jest inteligentny algorytm sterowania ogrzewaniem, optymalizujący zużycie energii oraz dostosowujący się do preferencji użytkownika. Wykorzystanie pomiarów antropometrycznych pozwoli natomiast na personalizację szablonów odzieży.

Powstanie prototyp odzieży, który zostanie poddany testom w warunkach, w jakich prowadzone są akcje ratownicze, czyli na otwartej przestrzeni, gdzie odczucie zimna mogą dodatkowo potęgować podmuchy wiatru, wysoka wilgotność powietrza, czy opady atmosferyczne.

 

  • Opracowanie urządzenia do wspomagania wczesnej diagnostyki znamion skórnych, w tym czerniaka, za pomocą metod wizji komputerowej, modelowania przestrzennego, analizy porównawczej i klasyfikacji.

Liderem tego projektu jest klinika Skopia Estetic Clinic Sp. z o.o. Politechnika Łódzka pełni rolę partnera, który na badania projektowe otrzyma kwotę dofinansowania 1 272 200 zł.

Powstanie urządzenie o wysokiej rozdzielczości do automatycznego modelowania 3D oraz analizy powierzchni skóry pacjenta. Zadaniem urządzenia będzie identyfikacja zmian barwnikowych, tzw. pieprzyków, pod kątem wczesnej diagnostyki i leczenia nowotworów skóry, w szczególności czerniaka.

- Nasze urządzenie będzie platformą z przytwierdzonymi do niej aparatami, które poruszając się dookoła pacjenta, wykonają zdjęcia, na podstawie których zostanie stworzona dokładna mapa 3D ciała. Każde ze zdjęć będzie obrazować fragment skóry o niewielkiej powierzchni – wyjaśnia prof. Michał Strzelecki z Instytutu Elektroniki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

Autorzy projektu podkreślają, że zostaną opracowane zaawansowane algorytmy, które będą redukowały wpływ czynników takich jak nierównomierność oświetlenia, zmiany odcienia skóry pacjenta, owłosienie itd. Pomiary z zastosowaniem światła spolaryzowanego oraz z zastosowaniem filtrów barwnych zwiększą efektywność informacji pozyskiwanych ze zdjęć.

Nowe urządzenie, w porównaniu do rozwiązań już istniejących, pozwoli na wykrywanie nowych znamion oraz analizę zmian znamion, które pojawiły się już wcześniej, z istotnie wyższą skutecznością, w krótszym czasie oraz w niższej cenie.

 

  • Innowacyjna linia produkcyjna do wytwarzania odlewów ciśnieniowych o znacząco obniżonej porowatości

W skład konsorcjum wchodzą: Instytut Odlewnictwa jako lider oraz: Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, Odlewnia Silum sp. z o.o., Fabryka Narzędzi Sil Tool sp. z o.o., Sil-Bike Zakłady Mechaniczne sp. z o.o. Kwota dofinansowania dla PŁ wynosi 995 123,61 zł

Celem projektu jest opracowanie inteligentnej technologii wykonywania odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium o znacząco zwiększonej szczelności. – Jest to szczególnie ważne np. dla bardzo wymagającego przemysłu motoryzacyjnego. Stale rośnie zapotrzebowanie na odlewy o coraz wyższych właściwościach mechanicznych. Ich otrzymanie w klasycznej technologii odlewania ciśnieniowego nie jest możliwe z uwagi na występującą w strukturze odlewu porowatość gazową, która dyskwalifikuje odlewy z wielu zastosowań – wyjaśnia prof. Tadeusz Pacyniak z Katedry Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji. Otrzymanie odlewów o zmniejszonej porowatości jest zadaniem bardzo trudnym. W wyniku wspólpracy członków konsorcjum powstanie innowacyjna technologia przeznaczona do produkcji wysokojakościowych odlewów ciśnieniowych. Powiąże ona nowoczesną metodę produkcji form ciśnieniowych, przygotowanie ciekłego metalu i jego obróbkę, indywidualne dobranie w zależności od gatunku stopu, technologii wykonywania odlewów ciśnieniowych z wykorzystaniem obniżonego ciśnienia we wnęce formy oraz rentgenowski system badań nieniszczących odlewów.