Z Erasmusem w świat

08-11-2018

W Rostowie i Taganrogu czekało mnie iście królewskie przyjęcie – Uniwersytet oddelegował po mnie samochód i bardzo miłą opiekunkę (…). Gdy zasygnalizowałem potrzebę pogłębienia znajomości języka rosyjskiego, po dwóch tygodniach byłem już na zajęciach kursu dla cudzoziemców i to bez żadnych dodatkowych formalności.

Tak wspomina początki swojego pobytu na stypendium Erasmus+ w Południowym Uniwersytecie Federalnym w Rosji Marcin Witkowski - student Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Erasmus w Rosji?

Pierwszym studentem rosyjskim uczestniczącym w semestrze międzynarodowym European Project Semester była Katia z Taganrogu Pierwszym studentem rosyjskim uczestniczącym w semestrze międzynarodowym European Project Semester była Katia z Taganrogu.

Zdecydowanie tak. Już od 2015 roku studenci i pracownicy Politechniki Łódzkiej mogą otrzymać stypendium na pobyt edukacyjny w uczelni spoza Unii Europejskiej. Początkowo współpraca dotyczyła tylko Ukrainy, a niedawno podsumowaliśmy projekt mobilności obejmujący także uczelnie z Rosji, min. Uniwersytet im. Iwana Mądrego w Nowogrodzie Wielkim i Politechnikę Lwowską, z którymi Politechnikę Łódzką łączą wieloletnie więzy przyjaźni.

Wyjazdy - przyjazdy

Projekt mobilności z krajami partnerskimi Erasmus+ to nie tylko wyjazdy przedstawicieli PŁ do uczelni partnerskich, ale także wizyty studentów i pracowników z zagranicy w PŁ.

Pierwszym studentem rosyjskim uczestniczącym w semestrze międzynarodowym European Project Semester była Katia z Taganrogu. Praca w interdyscyplinarnym zespole, składającym się ze studentów z różnych krajów, była dla niej nowym doświadczeniem. W swoim raporcie z Erasmusa podkreśliła, że dzięki wymianie dostrzegła wartości innych kultur, rozwinęła umiejętność pracy w grupie i otwartość na wyzwania.

Promocja PŁ na targach w Rostowie Promocja PŁ na targach w Rostowie

Dla pracowników pobyt w uczelni partnerskiej był okazją do lepszego poznania ich mocnych i słabych stron oraz do podniesienia kompetencji językowych, służył też nawiązaniu partnerstw, które mogą zaowocować kolejnymi projektami w ramach Akcji 2. Programu Erasmus+. Przykładem takiej wymiany są wzajemne wizyty przedstawicieli Biur Karier z PŁ i z Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, obejmujące udział w akademickich targach pracy organizowanych przez obie uczelnie.

Nowe możliwości

Lista uczelni partnerskich spoza UE stale się wydłuża. Wraz z początkiem nowego roku akademickiego Politechnika Łódzka rozpoczęła realizację czwartego już projektu mobilności Erasmus+ z krajami partnerskimi.

Wszystkich zainteresowanych wymianą z krajami całego świata w ramach programu Erasmus+ zapraszamy już do odwiedzenia Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych w Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ.