Wyróżniony za dorobek naukowy

11-07-2019

Dr inż. Tomasz Marszałek z Katedry Fizyki Molekularnej otrzymał nagrodę PAN Oddział w Łodzi za wybitne osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju nauki. Naukowiec od 2006 roku zajmuje się tematyką dotyczącą elektroniki organicznej.

Laureat nagrody PAN jest absolwentem studiów inżynierskich na Wydziale FTIMS, magisterskich na Wydziale Mechanicznym i doktoranckich na Wydziale Chemicznym. Staż podoktorski odbył w Instytucie Badań nad Polimerami Maxa Plancka oraz na Uniwersytecie w Heidelbergu.

Dr inż. Tomasz Marszałek Dr inż. Tomasz Marszałek

foto: arch.prywatne

Ma w dorobku 66 publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych, m.in. takich jak: Nature Communication czy Advanced Materials. Naukowiec jest też medalistą targów innowacyjności. Jego rozwiązania nagrodzono na międzynarodowych targach w Seulu i w Warszawie.

Poszukuję możliwości zastosowania w praktyce odkryć naukowych. Podczas studiów doktoranckich uzyskałem dwa patenty i kolejny w czasie stażu zagranicznego. Wyniki w nich zaprezentowane są podstawą dwóch publikacji (Journal of Materials Chemistry C oraz Organic Letters) – mówi dr inż. Tomasz Marszałek.

Jest też skuteczny w pozyskiwaniu finansowania prowadzonych badań. - Już podczas studiów doktoranckich kierowałem grantem KBN, otrzymałem Stypendium Wspierające Innowacyjne Badania Naukowe Doktorantów Województwa Łódzkiego i stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W roku 2018 zostałem wyróżniony stypendium naukowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców - mówi Tomasz Marszałek Ostatnim jego sukcesem jest uzyskanie finansowania z prestiżowego programu First Team, przyznanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Grant pozwolił stworzyć naukowcowi grupę badawczą, która realizuje projekt SELF-FLEX-APP (www.sfa.p.lodz.pl) związany z plastikowymi tranzystorami. Elastyczne układy elektroniczne są interesującą dziedziną nauki i należą do bardzo obiecującej technologii dla przyszłych urządzeń. Naukowiec jest dumny ze swoich podopiecznych, którzy również odnoszą sukcesy. Mgr inż. Hanna Makowska otrzymała stypendium miasta Łodzi i stypendium rektora dla najlepszej doktorantki. Julia Fidyk, jako najlepsza studentka była dwukrotnie (2017 i 2018 r.) nagradzana stypendium rektora, stypendium to także przyznano w 2018 roku Mateuszowi Brzezińskiemu. Stypendium Start od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymał w 2018 roku pracujący w projekcie dr inż. Łukasz Janasz.

Dr inż. Tomasz Marszałek - Zapraszam studentów zainteresowanych współpracą.

Nie ma wątpliwości, że warto ją podjąć z naukowcem, który ma tak liczne sukcesy zawodowe, dbając przy tym o rozwój naukowy młodych członków jego zespołu.