Wyróżniony przez europejskich ekspertów suszarnictwa

29-07-2019

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ od czasów pionierskich dokonań zespołu prof. Czesława Strumiłły jest znaczącym ośrodkiem naukowym w zakresie zaawansowanych procesów suszenia i jego przemysłowych zastosowań. Nagroda EFCE Excellence Award in Drying and Freeze-Drying 2019 przyznana dr. inż. Maciejowi Jaskulskiemu potwierdza silną, międzynarodową pozycję wydziału w tej dziedzinie.

EFCE, najważniejsze europejskie gremium ekspertów suszarnictwa, przyznaje nagrodę doskonałości co dwa lata dla wybitnej pracy doktorskiej.

Dr inż. Maciej Jaskulski Dr inż. Maciej Jaskulski

Wyróżnienie dla młodego naukowca z Politechniki Łódzkiej przyznano za pracę doktorską CFD Modeling of Particle Agglomeration in Counter-Curent Spray Drying Process. Nagroda została uroczyście wręczona podczas lipcowej, siódmej edycji European Drying Conference - EuroDrying'2019 we włoskim Turynie.

 

Jak zaznacza dr inż. Maciej Jaskulski - Nagroda ma dla mnie ogromne znaczenie ze względu na uznanie i kontakty w środowisku inżynierii chemicznej. Może ona zaowocować ciekawymi projektami badawczymi w dziedzinie suszarniczej, ważnej dla wielu branż przemysłu.

 

Moja praca skupia się na modelowaniu matematycznym procesu suszenia w układach rozproszonych i wpływu parametrów procesu na jakość otrzymywanego produktu. Temat ten, choć wydaje się nieco niszowy ma bardzo bliski związek z codziennością. Technologia ta służy np. do pozyskiwania mleka w proszku dla przemysłu spożywczego. Metody symulacji komputerowych są szczególnie interesujące dla naszych partnerów przemysłowych, takich jak firmy Henkel czy P&G, wykorzystujących suszarki rozpryskowe w produkcji np. detergentów.