Wyłoniono uczelnie badawcze

31-10-2019

Poznaliśmy wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Spośród 20 najlepszych uczelni w Polsce międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10 proc. Politechnika Łódzka znalazła się w grupie pozostałych 10 uczelni biorących udział w konkursie, które także otrzymają wsparcie finansowe – subwencję zwiększoną o 2 proc.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 30 października 2019 r. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem: Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lauritza Holm-Nielsena, przewodniczącego międzynarodowego zespołu oceniającego uczelnie oraz prof. Macieja Żylicza, przewodniczącego zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

Przewodniczący zespołu ekspertów, prof. Lauritz Holm-Nielsen Przewodniczący zespołu ekspertów, prof. Lauritz Holm-Nielsen

foto: MNiSW

Po ogłoszeniu wyników konkursu rektor PŁ prof. Sławomir Wiak powiedział - Jesteśmy w ekstralidze, ale w dalszym ciągu nie jesteśmy na topie. Wynik konkursu wzmacnia naszą determinację w dążeniu do celów, które zdefiniowaliśmy na początku tej kadencji. Chcemy być w grupie uczelni rozpoznawalnych na świecie, dlatego musimy konsekwentnie iść ścieżką, która nas do tego celu doprowadzi. Raport zespołu ewaluującego wskazał nam co powinniśmy poprawić, w których miejscach udoskonalić nasze funkcjonowanie. Uzyskane dodatkowe finansowanie wykorzystamy na cele naukowe. Na pewno będziemy wymagać od siebie jeszcze większego wysiłku i determinacji w pracach naukowo-badawczych. Pomoże nam w tym nowa ankieta oceny pracowników, lepiej odzwierciedlająca zaangażowanie każdego z nas w rozwój naukowy, którą wkrótce wdrożymy. Wyraźnie zakreśliliśmy znacznie wyższe wymagania w stosunku do wszystkich pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych. Chcemy też różnicować płace - aktywni badacze będą zarabiać więcej.

Bardzo ważne, z punktu uczelni badawczej, są też dla nas międzynarodowe akredytacje – te już nam przyznane (ocena instytucjonalna EUA) i te w trakcie uzyskiwania (HCERES - High Council for the Evaluation of Research and Higher Education, ABET). Posiadanie tych akredytacji staje się rodzajem znaku, że jesteśmy obecni na globalnym rynku edukacji i nauki. Może to także wpłynąć na przełamanie naszej słabej strony jaką jest zbyt mała liczba profesorów z zagranicy zatrudnionych w Politechnice Łódzkiej.

To niekorzystne kryterium nie wynika z tego, że coś zaniedbaliśmy – tak się ułożyła historia. Łódź, obciążona wizerunkiem miasta włókienniczego, w którym ten przemysł upadł, przez wiele lat nie była „globalnym graczem” w sensie akademickim. Nie byliśmy postrzegani jako rywal w stosunku do ośrodków w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu czy Wrocławiu. Teraz, w dużej mierze to się zmienia. Nastąpił pewien przełom. Za sprawą wysiłków prezydent Hanny Zdanowskiej, a także łódzkich uczelni, zmienia się wizerunek miasta. Odczuwamy pozytywny trend w postrzeganiu Łodzi jako miasta nowych technologii, otwartego na inwestorów z całego świata, atrakcyjnego dla przyjeżdżających z zagranicy. To jednak proces, który wymaga czasu.

W 2021 r. czeka nas nowa ewaluacja i musimy zrobić wszystko, aby nasze jednostki uzyskały kategorie A+. Politechnika Łódzka ma aspiracje być w elicie, dlatego - będąc teraz na „waiting list” - nie zamierzamy tracić czasu.

Przystępujemy do utworzenia Centrum Danych i Analiz Strategicznych Politechniki Łódzkiej. Chcę podkreślić, że biorąc pod uwagę obecne wyzwania, nie można zarządzać strategicznie uczelnią bez wsparcia tego typu jednostki. Koncepcja powołania tego Centrum spotkała się z bardzo wysoką oceną Francuskiej Narodowej Komisji Akredytacyjnej (HCERES) i EUA (European University Association) w ramach programu European Institutional Evaluation Program, które uznały ją za unikatową. Drugim strategicznym obszarem naszych działań jest budowanie Centrów Doskonałości -  Centre of Excellence. Jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia Centrum Kompetencji 5G.

Z rąk ministra Jarosława Gowina list gratulacyjny odebrał prorektor ds. nauki prof. Ireneusz Zbiciński Z rąk ministra Jarosława Gowina list gratulacyjny odebrał prorektor ds. nauki prof. Ireneusz Zbiciński

foto: MNiSW

Uczelnie badawcze

Międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił uczelnie badawcze:

  • Uniwersytet Warszawski
  • Politechnika Gdańska
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Politechnika Warszawska
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Politechnika Śląska
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Wrocławski.

 

Ewaluacja

Uczelnie przedstawiły plan działań, którego realizacja będzie podlegała ewaluacjom. Pierwsza ocena śródokresowa zostanie przeprowadzona w 2023 r., końcowa – w 2026 r. Po tym czasie uczelnie będą miały możliwość przedłużenia finansowania na kolejne lata (2027‒2032). Jednak nie wszystkie. Co najmniej dwie szkoły wyższe, które uzyskają negatywny wynik lub znajdą się na najniższych miejscach listy rankingowej po ewaluacji, nie otrzymają dalszego finansowania. Zwolnione w ten sposób miejsca będą mogły zająć uczelnie lub federacje, które wygrają kolejny konkurs w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Odbędzie się on w 2026 r. i skierowany będzie do tych ośrodków akademickich, które nie były finansowane w ramach pierwszego konkursu.