Wyjątkowy doktorat honorowy

20-06-2024

Wybitny kardiochirurg, ceniony lekarz, wirtuoz w łączeniu medycyny i inżynierii, wspaniały człowiek – prof. dr hab. n. med. inż. Jacek Moll odebrał doktorat honoris casua Politechniki Łódzkiej. Pełna wzruszeń uroczystość z udziałem znamienitych gości odbyła się 19 czerwca.

(Fotorelacja z wydarzenia)

 

 

Inicjatywę nadania najwyższej godności akademickiej prof. Mollowi zgłosił Wydział Mechaniczny, którego naukowiec jest absolwentem (studiował mechanikę o specjalności urządzenia i technologia odlewnictwa – link do filmu ze wspomnieniami absolwenta). Recenzje opisujące osiągnięcia badawcze, naukowe, organizacyjne i wyjątkową praktykę lekarską przygotowali prof. Jerzy Wranicz z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz prof. Janusz Skalski z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Promotorem przewodu był prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ. W laudacji podkreślał związki prof. Jacka Molla z Politechniką Łódzką:

Przyglądawszy się dorobkowi powszechnie znanego lekarza, warto podkreślić wirtuozerskie wręcz połączenie medycyny z inżynierią, jakie stosuje w swojej kardiochirurgicznej pracy. To ukończenie Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej pozwoliło Kandydatowi projektować i własnoręcznie wykonywać sztuczne zastawki serca.

Prof. Jóźwik współpracował z uhonorowanym doktorem przy budowie polskiej sztucznej zastawki serca, w interdyscyplinarnym zespole przy jednym z piękniejszych projektów w historii polskiej nauki:

Obecność Kandydata w gronie wykonawców była wartością nie do przecenienia. Pozwoliła poznać Go jako kreatora nowatorskich rozwiązań, wybitnego i odważnego naukowca. Pionierskie badania wspomagające rozwój na światowym poziomie leczenia serca w naszym kraju wspiera Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, w której Profesor Jacek Moll jest bardzo ważną postacią. Mam zaszczyt zasiadać z Kandydatem w Radzie Naukowej Fundacji, co pozwala mi po raz kolejny złożyć deklarację, że jest On osobowością ze wszech miar spełniającą wymagania do otrzymania doktoratu honoris causa.

 

Od prawej: doktor honoris causa prof. Jacek Moll, rektor prof. Krzysztof Jóźwik i prorektor ds. nauki prof. Łukasz Albrecht Od prawej: doktor honoris causa prof. Jacek Moll, rektor prof. Krzysztof Jóźwik i prorektor ds. nauki prof. Łukasz Albrecht

foto: Marcin Szmidt

Prof. Jacek Moll po tradycyjnej ceremonii nadania doktoratu honoris causa otrzymał owację na stojąco od zgromadzonych gości, wśród których nie zabrakło rodziny, przyjaciół, współpracowników, przedstawicieli władz miasta i regionu, a także duchowieństwa, pacjentów oraz społeczności Politechniki Łódzkiej.

Zgodnie z tradycją uroczystości, doktor honoris causa wygłasza wykład. Prof. Jacek Moll zatytułował swoje wystąpienie „Technika i medycyna”. Odnosił się w nim do aspektów filozoficznych, etycznych, technologicznych i cywilizacyjnych na drodze poznania i rozwoju. Mówił o tym, jak skomplikowany jest człowiek w kontekście swojej budowy. Nawiązywał do sztucznej inteligencji, jednocześnie zwracając uwagę, że nie zastąpi ona lekarza. Uczucia, emocje są tym, co daje przewagę człowieka nad techniką, z drugiej jednak strony wciąż w kwestii zdrowia wiele jest pytań bez odpowiedzi, co powinno uczyć pokory wobec doskonałości natury.

Goście uroczystości Goście uroczystości

foto: Marcin Szmidt

Nie zabrakło ciepłych i wzruszających gestów pod adresem prof. Jacka Molla. Współpracownicy odśpiewali „100 lat”, gratulacjom, podziękowaniom oraz wyrazom szacunku i wdzięczności nie było końca. W auli Alchemium zgromadziło się ok. 200 osób, a wydarzenie cieszyło się także zainteresowaniem mediów.

Prof. Moll podkreśla rolę w swoim życiu, prywatnym i zawodowym, swojej żony, wybitnej kardiolog, prof. Jadwigi Moll oraz rodziny.

Prof. Jacek Moll przekazał kwiaty Małżonce Prof. Jacek Moll przekazał kwiaty Małżonce

foto: Marcin Szmidt

Zawsze docenia także współpracę zespołową w ratowaniu życia, a na tym polu ma bardzo bogate doświadczenie – brał udział w około 15 000 operacji, w tym 10 000 przeprowadził własnoręcznie. W sposób innowacyjny łączył w swojej praktyce medycynę z inżynierią. Politechniczne wykształcenie pozwoliło mu projektować i własnoręcznie wykonywać sztuczne zastawki serca spersonalizowane do potrzeb małych pacjentów.

Jest autorem ok. 100 publikacji naukowych. Swoje doświadczenie zdobywał w najlepszych ośrodkach medycznych w Europie i Ameryce Północnej. Odbył półtoraroczny pobyt na stypendium w Deborah Heart and Lung Center, w efekcie czego napisał 3 prace oryginalne opublikowane w renomowanych pismach zagranicznych. Uzyskał w trakcie tego pobytu dwa patenty w USA na nowe modele mechanicznych zastawek serca. Prof. Jacek Moll prowadził wieloletnią współpracę z Politechniką Łódzką, m. in. uczestniczył w badaniach dotyczących pokrywania powierzchni nanokrystalicznym diamentem z wykorzystaniem dla potrzeb medycyny.

Całe swoje zawodowe życie związał z Łodzią, za co podziękowała Wojewoda Łódzka, Dorota Ryl. Był twórcą i wieloletnim kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, czyniąc ten szpital wiodącym ośrodkiem w Polsce i na świecie. Od 2020 r. przebywa na emeryturze.

Prof. Jacek Moll ma trzy córki i syna. Lubi jeździć na nartach, a także spędzać czas w swoim ogrodzie. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym szczególnego wyróżnienia – Orderu Uśmiechu. Cieszy się niezwykłą estymą, czego dowodem są m. in. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi oraz Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego.

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej z okazji nadania prof. Jackowi Mollowi doktoratu honoris causa zostanie w pamięci naszej społeczności również dlatego, że w poczet wyróżnionych naukowców dołączył wyjątkowy człowiek, który swoim chlubnym życiem jest inspiracją dla kolejnych pokoleń.