Wybrany do Rady NCBiR

10-12-2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał prof. Piotra Niedzielskiego na członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To druga już kadencja naukowca z Politechniki Łódzkiej, która będzie sprawowana do 29 listopada 2022 roku. Pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie planowane jest 19 grudnia 2018 r.

Prof. Piotr Niedzielski jest prodziekanem ds. naukowych na Wydziale Mechanicznym, kierownikiem Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Materiałów Funkcjonalnych oraz zastępcą dyrektora ds. naukowych w Instytucie Inżynierii Materiałowej PŁ.

Prof. Piotr Niedzielski Prof. Piotr Niedzielski

foto: Jacek Szabela

Jego badania związane są głównie z nanotechnologią, biomateriałami i wytwarzaniem nowych materiałów, z myślą o ich zastosowaniu w medycynie, sensoryce itp. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie inżynierii powierzchni, autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, patentów oraz wdrożeń przemysłowych.

Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest ciałem doradczym i opiniotwórczym w zakresie uruchamianych programów strategicznych, wskazanych w Krajowym Programie Badań oraz innych badawczo-rozwojowych (projekty dwustronne, sektorowe, międzynarodowe itp). Rada określa warunki konkursów (regulaminy), decyduje o obsadzie komitetów sterujących i innych ciał oraz zatwierdza i nadzoruje plan działalności i budżet Centrum. W kompetencjach Rady jest również podejmowanie decyzji w sprawie odwołań od rozstrzygnięć wyników konkursów. Rada składa się z 20 członków reprezentujących środowiska naukowe oraz społeczno-gospodarcze i finansowe. Uzupełniają ją osoby wskazane przez poszczególne ministerstwa (10 osób).