Współpraca z Le Polish Bureau

28-02-2019

Zawarta umowa dotyczy wymiany wiedzy, podejmowania wspólnych inicjatyw naukowych i kulturalnych. Najzdolniejsi informatycy mogą liczyć na staże i praktyki.

Dokument podpisali: prorektor PŁ ds. innowacji i rozwoju uczelni prof. Dariusz Gawin oraz Maciej Zasada - założyciel firmy Le Polish Bureau. Techniczny oddział londyńskiej firmy z branży informatycznej UNIT9, funkcjonujący pod nazwą Le Polish Bureau, od lat angażuje się w projekty wspierające studentów i absolwentów łódzkich uczelni.

W czasie spotkania z przedstawicielami firmy. W czasie spotkania z przedstawicielami firmy.

foto: Jacek Szabela

– Działalność firmy Le Polish Bureau wpisuje się doskonale w obszar naukowo-badawczy związany z rzeczywistością wirtualną (VR) i rozszerzoną (AR). Wydział FTIMS Politechniki Łódzkiej od blisko 25 lat prowadzi badania w tym obszarze – mówi prorektor prof. Dariusz Gawin. – Cieszymy się, że wieloletnia współpraca z firmą UNIT9 zostaje sformalizowana i uzupełnia szerokie portfolio podmiotów krajowych i zagranicznych, które możemy wspierać naszą wiedzą i doświadczeniem. Liczymy, że sformalizowana współpraca zaowocuje wspólnymi projektami komercyjnymi i naukowo-badawczymi.

Jak podkreśla Maciej Zasada - Umowa partnerska stanowi dla polskiego oddziałem UNIT9 szansę na pogłębianie dalszej współpracy i na wsparcie merytoryczne studentów PŁ, a także pomoc w rozwijaniu ich ścieżki kariery, np. poprzez system stażów czy praktyk dla utalentowanych programistów.

Warto nadmienić, że działalność naukowców PŁ znacznie wykracza poza reprezentowaną przez firmę Unit9 branżę reklamową, obejmując szereg projektów o istotnym oddziaływaniu społecznym i kulturowym oraz wykorzystujących wirtualne środowisko w medycynie i psychologii. Stanowić to może kolejny obszar wymiany doświadczeń.