Współpraca z Grupą Pietrucha

23-05-2018

Politechnika Łódzka i Grupa Pietrucha zawarły umowę o współpracy w obszarze badań i rozwoju, innowacji oraz dydaktyki. Dokument podpisali rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak oraz Jerzy Pietrucha prezes Zarządu i dyrektor generalny Grupy Pietrucha.

Grupa Pietrucha to rodzinne przedsiębiorstwo z 57-letnią tradycją, należące do grona międzynarodowych liderów wyspecjalizowanych w kompleksowej obsłudze sektora inżynierii lądowej i wodnej. - Produkowane przez nas wyroby z tworzyw sztucznych trafiają do odległych zakątków świata. Funkcjonujemy na rynkach Afryki, rozwijamy się w Azji południowo-wschodniej – mówi Jerzy Pietrucha, należący do trzeciego już pokolenia zarządzającego firmą. Bezpośrednimi partnerami Politechniki Łódzkiej, z którymi została zawarta umowa, są spółki wchodzące w skład Grupy: Jerzy Pietrucha BUSINESS ASSETS, Pietrucha Sp. z o.o. International Sp. komandytowa oraz S. i A. Pietrucha Sp. z o.o.

Jerzy Pietrucha, prezes Zarządu i dyrektor generalny Grupy Pietrucha oraz rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak Jerzy Pietrucha, prezes Zarządu i dyrektor generalny Grupy Pietrucha oraz rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak

foto: Jacek Szabela

Jak powiedział Jerzy Pietrucha - Innowacyjność jest dziś głównym motorem napędowym gospodarki, dlatego chętnie podejmujemy współpracę z ośrodkami akademickimi i badawczymi, aby dzielić się wiedzą i sukcesami z otoczeniem, kreować w ten sposób wartość dodaną. Podpisana 22 maja 2018 r. umowa jest kolejnym etapem wieloletnich kontaktów Grupy Pietrucha i Politechniki Łódzkiej. Aktualnie realizowany jest np. wraz z Wydziałem Chemicznym projekt Chemiku praktykuj, firma współpracuje także z Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. - Rozwijamy pewne technologie kompozytowe, które - jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem - będziemy chcieli komercjalizować – powiedział Jerzy Pietrucha.

Uczelnia oraz przedsiębiorstwo będą wspólnie prowadzić projekty i prace badawczo-rozwojowe, poszerzające, a także rozwijające obszary innowacji oraz przynoszące obopólne korzyści. Zakres współpracy jest szeroki, dotyczy mechatroniki, mechaniki i budowy maszyn, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii produkcji, inżynierii materiałowej, geotechniki, budownictwa.

 - Firmy związane z technologią, takie jak Grupa Pietrucha, potrzebują dziś dobrze wykształconych absolwentów uczelni technicznych. Dzięki podpisaniu umowy jesteśmy w stanie realizować wspólne cele dydaktyczne na rzecz firmy. W dużym stopniu skorzystają także studenci PŁ. Najlepsi z nich będą mogli odbyć staże w firmie, której produkty trafiają na rynki. Uczelnia podejmie się też organizowania dedykowanych kierunków kształcenia odpowiadających potrzebom Grupy Pietrucha. Niezależnie od tego, za bardzo ważny uważam element wdrożeniowy, czyli projekty dedykowane określonym potrzebom firmy, o które będziemy występować w konkursach Narodowego Centrum Badań i rozwoju - powiedział rektor prof. Sławomir Wiak. Współpraca zakłada również udział specjalistów Grupy Pietrucha w prowadzeniu zajęć praktycznych oraz wzbogacanie programu o elementy związane z najnowszymi technologiami, również tymi wykorzystywanymi w firmie.