Wspólnie z Wieltonem

06-12-2018

Politechnika Łódzka oraz firma Wielton S.A. podpisały porozumienie o współpracy. Firma o znaczącej pozycji na globalnym rynku oraz jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce podejmą działania na rzecz kształcenia w najbardziej rozwiniętych technologicznie obszarach.

 

 

Sygnatariusze: prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej oraz Mariusz Golec, prezes Zarządu Wielton S.A. zgodnie podkreślali wolę praktycznego włączenia zapisów umowy w codzienną działalność. Kluczowe elementy współpracy, rozpoczynającej się umowa zawartą 6 grudnia, dotyczą kształcenia studentów na potrzeby partnera gospodarczego, studiów dualnych, staży i praktyk w firmie oraz doktoratów wdrożeniowych. Drugi obszar to wspólne badania i starania o finansowanie projektów.

Po podpisaniu porozumienia Po podpisaniu porozumienia

foto: Filip Podgórski

Jak podkreśla rektor PŁ prof. Sławomir Wiak - Firma Wielton to spółka stawiająca, tak jak nasza uczelnia, na innowacje. W związku z dynamicznym rozwojem potrzebuje kadry, a my mamy w tej mierze odpowiednie kompetencje. Otwarte przed dwoma laty Centrum Badawczo-Rozwojowe Wielton S.A. może być doskonałą platformą do podjęcia wspólnych projektów. Uważam, że to znakomity partner, z którym możemy stworzyć nową jakość w kształceniu w zakresie mechatroniki, automatyki i robotyki, informatyki czy też mechaniki i budowy maszyn. Dzięki współpracy studenci zyskają możliwość kontaktu z najnowszymi technologiami firmy Wielton, z którą planujemy też prowadzenie studiów dualnych oraz projektów, prac dyplomowych i doktoratów wdrożeniowych.

Wspieranie rozwoju systemu kształcenia inżynierów i specjalistów oraz budowanie zaplecza edukacyjnego są dla firmy Wielton bardzo ważne. Połączenie sił nauki i potencjału międzynarodowej firmy produkcyjnej, stwarza niecodzienną możliwość nabycia wiedzy technicznej i praktycznego jej wykorzystania przez studentów. Taka kooperacja daje dużą szansę rozwoju młodych ludzi i realną perspektywę zatrudnienia w swoim zawodzie.

Dziś Wielton to nie tylko Wieluń, ale także zakłady we Włoszech, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Zatrudniamy 3200 osób, w tym aż 300 inżynierów – mówił prezes Marusz Golec. Zanaczył przy tym, że podejmując współpracę z uczelniami firma realizuje strategię wsparcia kształcenia młodej kadry, współpracując także ze szkołami średnimi. Jedna z klas patronackich, nad którą opiekę sprawują wspólnie Wielton i Politechnika Łódzka, rozpoczęła naukę we wrześniu tego roku.

- Prowadzimy liczne działania na rzecz kształcenia młodych osób, ponieważ zależy nam, by na wczesnym etapie edukacji wprowadzać ich w świat nowych technologii, robotów, nowoczesnego przemysłu, a także zasad funkcjonowania firmy. Co więcej, podejmowane przez nas inicjatywy związane są z sytuacją na rynku pracy i dużym zapotrzebowaniem na ludzi ze specjalistycznym wykształceniem. Dzięki temu umożliwiamy uczniom i studentom naukę zawodu pod okiem specjalistów i wierzymy, że te przedsięwzięcia będą obopólnie korzystne – mówił Mariusz Golec.