Wspólne kształcenie doktorantów

15-01-2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało trzem największym łódzkim uczelniom publicznym ponad 5 milionów złotych na realizację nowatorskiego kształcenia doktorantów.

W konsorcjum projektu InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych uczestniczą: Politechnika Łódzka jako lider, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Umowę podpisali rektorzy: prof. Sławomir Wiak, prof. Antoni Różalski i prof. Radzisław Kordek.

Studia będą miały międzyuczelniany charakter, polegający na wykonywaniu projektów doktorskich w zespołach badawczych funkcjonujących na różnych uczelniach. Jak podkreślają rektorzy uczelni, dla doktorantów jest szczególnie ważne to, że będą oni mogli korzystać ze wspólnej infrastruktury badawczej. W programie zaplanowano dużą liczbę zajęć prowadzonych w nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriach, w znacznej części realizowanych przy współudziale specjalistów z przemysłu. Zdaniem rektora prof. Sławomira Wiaka prowadzone wspólnie interdyscyplinarne studia doktoranckie to kolejny przykład synergii łódzkich uczelni.

Na studia zostanie przyjętych 40 doktorantów z czterech wydziałów: Wydziału Chemicznego PŁ, Wydziału Chemii UŁ i Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UMed w Łodzi. Studia rozpoczną się w październiku 2018 roku i potrwają cztery lata.

- Wygraliśmy w konkursie bardzo duże środki finansowe. Pozwolą one realizować nowatorski program kształcenia i skuteczniej prowadzić badania w pracach doktorskich.  Projekt przewiduje także organizację szkół letnich – podkreśla rektor prof. Wiak. Dzięki 5 milionom złotych uzyskanym z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój doktoranci uczestniczący w projekcie InterChemMed otrzymają dodatkowe stypendium - 1500 zł miesięcznie oraz grant naukowy w wysokości 20 000 zł na realizację programu badawczego, w tym na udział w prestiżowych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Interdyscyplinarne studia połączą wiedzę z obszaru nauk chemicznych oraz technicznych z naukami medycznymi i naukami o zdrowiu. Pozwoli to przygotować młodych naukowców do tworzenia innowacyjnych rozwiązań z pogranicza techniki i medycyny, zgodnie z potrzebami pracodawców oczekujących umiejętności współpracy pomiędzy różnymi obszarami wiedzy oraz biznesem.

Wspólna realizacja doktoratów międzyobszarowych w trzech największych łódzkich uczelniach partnerskich wzmacnia wizerunek Łodzi jako miasta akademickiego.