Wręczono Łódzkie Eureka

16-04-2019

Tradycyjnie wraz z rozpoczęciem Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki ogłaszani są laureaci konkursu wyróżniającego twórców działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego. Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi przyznaje honorową statuetkę Łódzkie Eureka w trzech kategoriach: nauka, technika, sztuka.

Za osiągnięcia w roku 2018 w kategorii technika nagrodę otrzymali naukowcy z PŁ:

  • Interdyscyplinarny zespół: prof. Zbigniew Kamiński, dr hab. inż. Piotr Dziugan prof. PŁ, dr hab. inż. Stanisław Karski prof. PŁ, dr hab. inż. Beata Kolesińska prof. PŁ, dr hab. inż. Izabela Witońska prof. PŁ, dr hab. inż. Joanna Berłowska, dr inż. Michał Binczarski, dr inż. Justyna Frączyk, dr Jacek Rogowski, mgr inż. Konrad Jastrząbek, mgr inż. Magdalena Modelska, mgr inż. Jan Piotrowski – za Bezodpadową technologię przetwarzania biomasy w paliwa oraz produkty chemiczne o dużym znaczeniu dla gospodarki – Politechnika Łódzka

  • dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk prof. PŁ, dr inż. Katarzyna Pieklak, dr inż. Witold Sujka za Siatki chirurgiczne Optomesh Ultralight, Dallop NM Ultralight, G-mesh – Politechnika Łódzka, TRICOMED S.A.