Wdrożą najnowsze metody kształcenia

11-09-2019

W tegorocznym konkursie zorganizowanym w ramach akcji Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ Politechnice Łódzkiej przyznano dwa projekty międzynarodowe. W obu przypadkach nasza uczelnia jest ich koordynatorem.

 

Projekt ATOMIC

Pełna nazwa projektu, od której pochodzi akronim, brzmi: Augmented RealiTy fOr Management SkIlls Development with real-based Cases. Głównym celem projektu jest wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości (AR) do kształcenia przyszłej kadry zarządzającej.

 - Stworzone scenariusze pozwolą studentom efektywnie rozwijać umiejętności miękkie niezbędne u menedżera, takie jak kreatywność, praca w grupie, myślenie krytyczne, a także odpowiednia organizacja pracy. Będą one bazować na realnych przypadkach z firm oraz wykorzystywanych przez nie metod i koncepcji zarządzania - mówi koordynująca projekt dr inż. Dorota Kamińska z Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych.

Partnerami Politechniki Łódzkiej są: Uniwersytet w Aveiro (Portugalia), Politechnika w Szybeniku (Chorwacja), Uniwersytet w Tartu (Estonia) i Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dr. med. J.Nofera w Łodzi. Przewidziano też udział firm Siemens, DPD group i Wielton działających na międzynarodowym rynku.

Głównymi wykonawcami projektu w PŁ są: dr inż. Dorota Kamińska, dr inż. Grzegorz Zwoliński, mgr inż. Tomasz Sapiński i mgr inż. Anna Laska-Leśniewicz. Zespół ten będzie też grupą ekspertów w innym europejskim projekcie Erasmus+ (Accelerating Western Balkans University Modernization by Incorporating Virtual Technologies), który ma wspierać bałkańskie uniwersytety w wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości.

Projekt ATOMIC rozpoczyna się w październiku i będzie realizowany przez kolejne 2 lata.

 

Projekt High5

Pełna nazwa projektu brzmi: Transdisciplinary methodology for Integrated Design in higher education, a skrót High5 pochodzi od liczby partnerów tworzących konsorcjum.

Projekt został przygotowany przez członków zespołu DT4U, który od lat rozwija nowoczesne metody kształcenia w Politechnice Łódzkiej. Głównymi pomysłodawcami są doktoranci należący do zespołu: Anna Laska-Leśniewicz - koordynująca projekt, Aleksandra Jastrzębska i Krzysztof Jastrzębski (aktualnie już doktor inżynier) zaangażowani w poprzedni projekt związany z Design Thinking.

Naszym celem jest rozszerzenie metodyki Design Thinking o elementy związane m.in. ze zrównoważonym rozwojem i ekonomią cyrkularną oraz wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi kształcenia, w tym elementów gamifikacji (rozwijająca się dynamicznie metoda wykorzystująca filozofię prowadzenia gry). Planujemy opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych dla kadry akademickiej i studentów. Zorganizujemy też dwie szkoły międzynarodowe oraz warsztaty dla naszych wykładowców – mówi Anna Laska-Leśniewicz. Działania podjęte w projekcie High5 są kolejnym krokiem w rozwijaniu innowacyjnych metod kształcenia w Politechnice Łódzkiej. Pomysłodawcy projektu podkreślają, że nabytą wiedzę i doświadczenie będą przenosić na Politechnikę Łódzką, korzystając z najlepszych wzorców uczelni z krajów partnerskich. Są nimi: University of Thessaly w Salonikach (Grecja), University of Aveiro (Portugalia), Euroakadeemia w Tallinie (Estonia) i University of Library Studies and Information Technologies w Sofii (Bułgaria).

Projekt High5, bardzo wysoko oceniony (87 na 100 możliwych do zdobycia punktów), jest przewidziany na dwa lata. Oficjalne rozpoczęcie projektu planowane jest na spotkaniu Kick-off w dniach 7-8 listopada.