Wdrażanie europejskich standardów HR

21-10-2019

Politechnika Łódzka była gospodarzem spotkania instytucji wyróżnionych europejskim znakiem HR Excellence in Research.

 

 

Komisja Europejska nadaje logo HR Excellence in Research instytucjom naukowym, które wprowadzając zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych tworzą jednocześnie przyjazne środowisko pracy i rozwoju.

Anna Wiśniewska koordynatorka sieci EURAXESS Polska Anna Wiśniewska koordynatorka sieci EURAXESS Polska

foto: Jacek Szabela

Działania Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) zmierzają do zwiększenia atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE, co wpłynąć ma na większą liczbę osób zatrudnionych tu w naukowych instytucjach.

Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak otwierając spotkanie powiedział - Dzisiejsze wydarzenie nabiera dla mnie szczególnego znaczenia, nie tylko dlatego, że w Politechnice Łódzkiej spotykamy się po raz pierwszy, ale również dlatego, że moja uczelnia jest pierwszą polską wyższą szkołą o profilu technicznym, która otrzymała wspomniane wyróżnienie. W Polsce mają je obecnie 84 instytucje, w Europie jest ich 500.

Uczestnicy spotkania, w pierwszym rzędzie Lluís Rovira Pato, dyrektor katalońskiej sieci centrów badawczych Uczestnicy spotkania, w pierwszym rzędzie Lluís Rovira Pato, dyrektor katalońskiej sieci centrów badawczych

foto: Jacek Szabela

Anna Wiśniewska, koordynator EURAXESS Polska mówiła o zadaniach tej europejskiej sieci, podkreślając korzyści dla naukowców. To m.in. wspieranie mobilności na europejskim obszarze badawczym, pozyskiwaniem partnerów projektów badawczych, prezentowanie ofert pracy i wspieranie naukowców w rozwoju ich karier.

- Posiadanie logo HR Excellence in Research ułatwia aplikowanie o granty z europejskiego programu Horyzont 2020, pozycjonuje każdą jednostkę jako atrakcyjne miejsce pracy dla naukowców, również tych z zagranicy - zaznaczył prof. Wiak - W Strategii HR dla naukowców określono na Politechnice pięć obszarów, dla których przewidzieliśmy działania doskonalące. Są to: wdrożenie dobrych praktyk podczas rekrutacji pracowników, wspieranie mobilności pracowników, promowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych, doradztwo zawodowe dla uczestników studiów doktoranckich, specjalistyczne szkolenie w obszarze komercjalizacji i transferu wiedzy.  W Politechnice Łódzkiej jest wdrażany Kodeks Dobre Praktyki przy organizacji konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich. Podjęto także prace nad wprowadzeniem wewnętrznej polityki związanej z rekrutacją wg mechanizmu OTM-R czyli Open, Transparent and Merit-based Recruitment.

Spotkanie zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim PŁ. Uczestniczyło w nim około 100 przedstawicieli 56 instytucji wyróżnionych HR Excellence in Research. Gościem specjalnym był Michele Rosa-Clot, z Komisji Europejskiej ds. strategii HR. W czasie wideokonferencji mówił m.in. o wzroście znaczenia międzynarodowych rankingów, nawiązał też do toczącej się dyskusji nt. włączenia europejskiej strategii HR w program Horyzont Europa na lata 2021–2027. Swymi doświadczeniami we wdrażaniu HRS4R podzielił się gość z Bracelony - Lluís Rovira Pato, dyrektor sieci centrów badawczych. W czasie paneli dyskusyjnych mówiono o doświadczeniach z różnych etapów wdrażania strategii HRS4R, o tym jak przygotować się do oceny okresowej w 2 lata po otrzymaniu wyróżnienia, jak spełnić wymagania i zachować to wyróżnienie dążąc do pozytywnej oceny po następnych 36 miesiącach.

Komisja Europejska w styczniu 2019 roku przedłużyła certyfikację dla Politechniki Łódzkiej. Jak zaznaczył rektor prof. Wiak - Zaakceptowała tym samym nowy plan działań na lata 2018-2021 i przyjęła raport za lata 2016-2018. Uczelnia zyskała jeszcze większą rozpoznawalność w europejskim obszarze badawczym oraz stała się atrakcyjniejszym kandydatem do współpracy w międzynarodowych projektach naukowych.