W walce z koronawirusem

16-03-2020

W sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 Politechnika Łódzka podjęła działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wzrostu liczby zachorowań. W uczelni działa Sztab Antykryzysowy, którym kieruje prof. Krzysztof Jóźwik, prorektor ds. kształcenia.

Na stronie http://koronawirus.p.lodz.pl publikowane są bieżące informacje związane z zaistniałą sytuacją.

Należą do nich m.in. (stan na 16 marca)

  • Decyzją rektora od 12 marca 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r. zawieszono zajęcia w Politechnice Łódzkiej we wszystkich formach i poziomach kształcenia, z wyłączeniem tych, które prowadzone są w formie zdalnego kształcenia. Każdy prowadzący, w porozumieniu z kierownikiem przedmiotu i kierownikiem jednostki, powinien określić możliwość prowadzenia zajęć w sposób zdalny oraz bezzwłocznie przystąpić do ich realizacji. Dopuszczalne są przy tym dowolne sposoby zdalnego prowadzenia zajęć, zarówno z wykorzystaniem platformy WIKAMP, jak i poza nią.
  • Odwołane zostały wszystkie konferencje oraz inne wydarzenia organizowane na uczelni. Wstrzymano wyjazdy zagraniczne oraz przyjazdy z zagranicy pracowników i studentów.
  • Do działań prewencyjnych należy także zobowiązanie studentów, doktorantów i pracowników zakwaterowanych w domach studenckich PŁ do opuszczenia do 16 marca 2020 r. miejsc zakwaterowania i powrotu do miejsc stałego zamieszkania na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych
  • Komunikatem prorektora ds. kształcenia i komunikatem prorektora ds. studenckich przekazano decyzje w sprawie przerwania pobytu w uczelniach zagranicznych  przed zakończeniem okresu rwania wymiany określonego w umowach zawartych w ramach mobilności studenckiej oraz w sprawie prowadzenia obsługi świadczeń pomocy materialnej w okresie zawieszenia zajęć w uczelni.

Wybory w uczelni

Senat Politechniki Łódzkiej przyjął na lutowym posiedzeniu kalendarz wyborów Rektora oraz Senatu na kadencję 2020-2024. Zgodnie z nim Uczelniane Kolegium Elektorów miało dokonać wyboru 2 czerwca 2020 r., ale 13 marca 2020 r. Uczelniana Komisja Wyborcza po zapoznaniu się z opiniami Uczelnianego Społecznego Inspektora Pracy oraz związków zawodowych działających w PŁ zawiesiła do odwołania wszystkie procedury wyborcze władz Uczelni we wszystkich okręgach wyborczych. Teraz czekamy na kolejne komunikaty.

Pytania związane z obecną sytuacją uczelni można kierować na specjalnie przeznaczone maile:

koronawirus.pracownik@info.p.lodz.pl

oraz

koronawirus.student@info.p.lodz.pl