W Kolegium Doradców

27-01-2020

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak został powołany do Kolegium Doradców przy Prezesie Centrum Łukasiewicz. Centrum to wraz z 37 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach tworzy Sieć Badawczą Łukasiewicz. Jednym z celów Sieci jest realizacja projektów badawczych, w tym międzynarodowych oraz komercjalizacja wyników prac.

Akt powołania prof. Sławomir Wiak odebrał z rąk minister rozwoju Jadwigi Emilewicz na inauguracyjnym posiedzeniu Kolegium, które odbyło się w piątek 24 stycznia 2020 r.

żródło: lukasiewicz.gov.pl żródło: lukasiewicz.gov.pl

- Odczuwam satysfakcję z zaproszenia do prac w Kolegium Doradców i możliwość wykorzystania moich kompetencji w wytyczaniu strategicznych kierunków działania przez instytuty tworzące Sieć Łukaszewicz i definiowaniu wspólnych obszarów badań – mówi rektor prof. Sławomir Wiak. - Jednym z priorytetów w mojej pracy jest współpraca nad projektami prowadzącymi do wyników, które mogą być zastosowane przez firmy otoczenia gospodarczo-biznesowego. Mam w tym zakresie duże doświadczenie, które zdobywałem na Politechnice Łódzkiej, kierując instytutem, wydziałem, a teraz całą uczelnią. Cieszę się, że będę mógł wnieść swój wkład w działania na poziomie silnej ogólnokrajowej sieci zrzeszającej instytuty badawcze.

Prezesem Centrum Łukasiewicz jest Piotr Dardziński. W skład Kolegium Doradców wchodzi 20 osób: 5 przedstawicieli środowiska naukowego, 10 przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego lub finansowego oraz 5 dyrektorów instytutów Sieci.

więcej: https://lukasiewicz.gov.pl/2020/01/28/kolegium-doradcow-wesprze-lukasiewicza-w-tworzeniu-innowacyjnych-rozwiazan-dla-gospodarki/