Uroczyste posiedzenie Senatu PŁ

08-11-2018

Niemal 130 osób zostało uhonorowanych za wyjątkowe zasługi dla Politechniki Łódzkiej. W czasie uroczystego posiedzenia Senatu uczelni wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz odznaki Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej i medale Za Zasługi dla Tradycji Politechniki Łódzkiej. Wyróżnieni zostali też najlepsi studenci.

 

 

Wyjątkowe posiedzenie Senatu swą obecnością uświetniło wielu gości, którzy wypełnili Salę Widowiskową PŁ. Odznaczenia w imieniu prezydenta RP wręczał wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau, a medale resortowe łódzki wicekurator oświaty Jolanta Kuropatwa. Towarzyszył im rektor PŁ prof. Sławomir Wiak. Zwracając się do nagrodzonych rektor powiedział - Tegoroczna liczba laureatów jest imponująca. Jest to dowód uznania dla zaangażowania, pracy oraz pasji każdego, kogo za chwilę poprosimy przed podium. (…) Czas i zaangażowanie, które poświęcają Państwo Politechnice, przyczyniają się nie tylko do rozwoju uczelni, ale w szerszym aspekcie także nauki i kształcenia.

Zostały wręczone: Złote Krzyże Zasługi (1), Srebrne Krzyże Zasługi (7) i Brązowe Krzyże Zasługi (7), Medale Komisji Edukacji Narodowej (19), Medale za Długoletnią Służbę(21 Złotych, 15 Srebrnych i 21 Brązowych). Odznaki Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej otrzymało 18 pracowników z PŁ oraz 13 osób spoza uczelni, a także firma wspierająca uczelnię. Sześciu osobom wręczono Medale Za Zasługi dla Tradycji Politechniki Łódzkiej.

Plakietami Student Roku 2017/2018 wyróżniono 13 najlepszych studentów.

 

Uchwała w stulecie odzyskania niepodległości

Uroczysty Senat odbył się 7 listopada, tuż przed setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji Senat Politechniki Łódzkiej jednomyślnie podjął następującą uchwałę.

 

Rektor i Senat Politechniki Łódzkiej w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę składa hołd pokoleniom Polaków, którzy swym poświęceniem i bohaterstwem na polach bitew, wytrwałością, pracowitością i rozwagą w codziennych zmaganiach o zachowanie polskości sprawili, że Polska odzyskała wolność i suwerenność po 123 latach zaborów.

Szczególną rolę w tych zmaganiach odegrali polscy naukowcy, którzy aktywnie włączyli się w walkę, odbudowę i rozwój kraju, ofiarowując Ojczyźnie swój dorobek badawczy, energię i umiejętności organizacyjne.

Wolna Polska odrodziła się i przetrwała dzięki poczuciu wspólnoty i wysiłkom całego Narodu. Jej przyszłość, bezpieczeństwo i pomyślność obecnych i kolejnych pokoleń będziemy budować dzięki wiedzy, talentom i pracy wszystkich obywateli.

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka Politechniki Łódzkiej świadoma odpowiedzialności i doniosłości obecnych i przyszłych wyzwań zaangażuje całą swą wiedzę, umiejętności i energię i dołoży wszelkich starań, aby Polska trwała i rozwijała się jako suwerenne, bezpieczne i demokratyczne państwo, Ojczyzna wszystkich Polaków.