Uhonorowano twórców techniki

05-07-2021

„Przegląd Techniczny” – najstarsze czasopismo o tematyce inżynierskiej w Polsce (w tym roku mija 155 lat od ukazania się pierwszego numeru) organizuje od 27 lat plebiscyt czytelników o tytuł „Złotego Inżyniera”. Wśród laureatów tegorocznej edycji są dwie osoby związane z Politechniką Łódzką.

Tytuły złotego, srebrnego i wyróżnionego inżyniera przyznawane są w kilku kategoriach, m.in. nauka, innowacje, ekologia, zarządzanie. Laureaci plebiscytu reprezentują bardzo różne aktywności w nauce, technice, biznesie i działalności społecznej.  

 

Złoty Inżynier - tytuł otrzymał dr hab. inż. Zdzisław Czaplicki Złoty Inżynier - tytuł otrzymał dr hab. inż. Zdzisław Czaplicki
Srebrny Inżynier - tytuł otrzymał dr inż. Adam Rylski Srebrny Inżynier - tytuł otrzymał dr inż. Adam Rylski

„Złoty Inżynier” jest tytułem, który honoruje osoby aktywne w działalności wynalazczej i promowaniu innowacji. Głosami czytelników wyłaniani są polscy inżynierowie mający dokonania na rzecz rozwijania nowoczesnej gospodarki.

Wyniki ostatniej edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera 2020” zostały ogłoszone w 5 numerze „Przeglądu Technicznego”. Wręczenie dyplomów i statuetek 23 laureatom odbyło się w czasie uroczystej gali zorganizowanej w Warszawie w Domu Technika NOT. Wśród wyróżnionych, w kategorii innowacje, mamy dwóch łodzian wykształconych na Politechnice Łódzkiej.

Tytuł „Złotego Inżyniera 2020” otrzymał dr hab. inż. Zdzisław Czaplicki, włókiennik, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków PŁ, ekspert ds. surowców i technologii włókienniczych w NCBiR. Jest emerytowanym pracownikiem w byłym oddziale Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Łodzi. Od lat propaguje w Polsce hodowlę alpak, zwierząt dających najlepszą wełnę na świecie.

Tytuł „Srebrnego Inżyniera 2020” nadano promotorowi polskich wynalazków dr. inż. Adamowi Rylskiemu z Instytutu Inżynierii Materiałowej, mechanikowi, specjaliście materiałoznawstwa, autorowi lub współautorowi kilkudziesięciu rozwiązań. Adam Rylski jest też członkowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków PŁ.

Dyplomy i statuetki wręczali: Ewa Mankiewicz-Cudny, prezes Federacji SNT NOT, redaktor naczelna „Przeglądu Technicznego” oraz Andrzej Dera, minister w gabinecie Prezydenta RP.