Uczelnia dla ratownictwa medycznego

03-03-2020

Politechnika Łódzka i Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego podpisały umowę o współpracy. Planowane inicjatywy mają duże znaczenie społeczne z punktu widzenia zwiększenia jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych mieszkańcom.

Podpisujący dokument dyrektor WSRM Krzysztof Janecki oraz rektor PŁ prof. Sławomir Wiak mówili, że współpraca ma służyć wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i ekologicznych do zespołów ratownictwa medycznego oraz uzupełnieniu edukacji kadry i studentów o nowe obszary wiedzy.

Partnerzy szeroko określili dziedziny współpracy. Obejmie ona m.in. zastosowania informatyki w ochronie zdrowia, w tym rozwój technologii służących do transmisji dużych danych medycznych. Planowany jest wspólny projekt związany z aplikacją, która ma powodować zagłuszanie radia w samochodzie, co będzie dla kierowców znakiem, że zbliża się karetka. Przewidywane są również prace związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania energetycznego budynków WSRM. Studenci zyskają też miejsca praktyk w niemedycznych działach nowego partnera. Dodatkowym, ważnym efektem umowy jest współpraca w zabezpieczaniu imprez na PŁ oraz szkolenia z ratownictwa medycznego.