Troje nowych liderów

28-08-2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podało listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu LIDER. W jego X edycji wyłoniono 42 laureatów, wśród których jest troje naukowców z Politechniki Łódzkiej.

Dofinansowanie jest przyznane w drodze konkursu na projekt o charakterze aplikacyjnym, który będzie realizowany przez zespół badaczy pracujących pod kierunkiem młodego naukowca.

 

Laureaci Programu LIDER

  • Dr inż. Piotr Reorowicz z Instytutu Maszyn Przepływowych na Wydziale Mechanicznym otrzyma prawie 1,4 miliona złotych na badania dotyczące Przewidywania skutków zabiegów wewnątrznaczyniowych poprzez spersonalizowaną analizę numeryczną.
  • Dr inż. Katarzyna Nawrotek z Katedry Termodynamiki Procesowej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska na realizację projektu: Automatyczne urządzenie do wytwarzania spersonalizowanych implantów do regeneracji obwodowej tkanki nerwowej otrzyma niemal 1,2 miliona złotych.
  • Mgr inż. Mateusz Kujawiński, doktorant w Instytucie Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki będzie prowadził prace nad stworzeniem Systemu współpracy robotów heterogenicznych opartego na aktywnej dystrybucji zasobów energetycznych. Otrzymane dofinansowanie to niemal 1,5 miliona złotych.

 

W dotychczasowych edycjach Programu LIDER dofinansowanie na badania otrzymali:

II edycja - Maciej Dems (FTIMS), III edycja - Łukasz Albrecht (Chemiczny), Grzegorz Górecki (Mechaniczny), Magdalena Maciejewska (Chemiczny), Przemysław Sękalski (EEIA), IV edycja - Kamil Grabowski (EEIA), Dorota Bociąga (Mechaniczny), Michał Frydrysiak (TMiWT), Andrzej Polańczyk (IPOŚ), VII edycja - Łukasz Frącczak (Mechaniczny), Anna Masek (Chemiczny), IX edycja - Szymon Szufa (IPOŚ).