System monitoringu dla oczyszczalni ścieków

19-06-2018

Politechnika Łódzka i Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi rozpoczynają współpracę dotyczącą opracowania systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków.

 

 

Projekt o wartości niemal trzech milionów złotych finansowany jest z PO Inteligentny Rozwój 2014-2020.

System, nad którym podejmują pracę naukowcy z Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych PŁ (Wydział BAIŚ) oraz specjaliści z Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi będzie wykorzystywał dane pochodzące z istniejącego już w mieście opomiarowania przelewów burzowych i deszczomierzy. To co jednak jest szczególnie ważne, to wykonanie czterech stanowisk pomiarowych z sondami on-line mierzącymi stężenia wybranych wskaźników zanieczyszczeń ścieków w sieci kanalizacyjnej. Sygnał ostrzegawczy z tych stanowisk pojawi się zatem dużo wcześniej i pozwoli zoptymalizować pracę operatorów w oczyszczalni.

Dziekan Wydz. BAIŚ i prezes GOŚ wierzą w powodzenie sukces Dziekan Wydz. BAIŚ i prezes GOŚ wierzą w sukces projektu

foto: Jacek Szabela

Jak podkreślają realizatorzy projektu uzyskane dane będą wykorzystane przez stworzony system informatyczny, prognozujący na bieżąco ilość ścieków i skład zanieczyszczeń na wlocie do oczyszczalni. System ten umożliwi zatem alert przed zjawiskami, które mogą mieć negatywny wpływ na proces oczyszczania ścieków, np. ostrzeganie przed nagłym dopływem substancji toksycznych dla procesu biologicznego oczyszczania. Z odpowiednim wyprzedzeniem do oczyszczalni trafi też sygnał o przeciążeniu, które może nastąpić w czasie opadów atmosferycznych, szczególnie w przypadku kanalizacji, w której ścieki bytowo-gospodarcze i wody opadowe płyną wspólnym kanałem.

Utworzony system pozwoli na optymalne sterowanie procesami oczyszczania i w efekcie zrównoważone działanie oczyszczalni, umożliwi też wizualizację, archiwizację i raportowanie danych. To ważne z punktu widzenia analiz związanych z modernizacją lub rozbudową obiektu i jego dostosowaniem do zmian klimatycznych i urbanizacyjnych. Wprowadzona innowacja technologiczna w systemie odprowadzania i oczyszczania ścieków będzie miała istotny wpływ także na optymalizację wydatków na ten cel.

W spotkaniu inaugurującym projekt Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego udział wzięli m.in. (na górnym zdjęciu od lewej): prof. Grzegorz Sabiniak - dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych oraz dr inż. Agnieszka Brzezińska i dr inż. Grażyna Sakson z tego samego Instytutu, dziekan Wydziału BAIŚ prof. Marek Lefik, mgr Joanna Błaszczyk-Skalska - prezes Zarządu GOŚ i mgr inż. Krzysztof Kowalski, koordynujący projekt w oczyszczalni.