Święto nauki

16-04-2019

Drugi tydzień kwietnia upłynął pod znakiem nauki. Po raz 19. odbył się Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, w tym roku pod hasłem „Człowiek - wiedza - innowacje”.

Na dzień festiwalowy zorganizowany w Politechnice Łódzkiej złożyły się wykłady, wystawy, warsztaty i prezentacje z obszaru techniki i technologii, a także matematyki, fizyki, chemii oraz kultury i sztuki.

Odbyło się 60 wykładów, w których zaangażowanych było ponad sto osób – zarówno nauczycieli jak i studentów.

W czasie całego tygodnia trwania Festiwalu na terenie kampusu PŁ miało miejsce ponad 20 imprez towarzyszących. Największą atrakcją była ścieżka edukacyjna Wydziału Chemicznego, którą odwiedziło ponad 1500 osób, a zaangażowanych w jej przygotowanie było około 200 naukowców oraz studentów uczelni. 

Festiwalowe spotkanie na PŁ Festiwalowe spotkanie na PŁ

foto: Katarzyna Maćczak

Wszyscy zainteresowani mogli również zwiedzić Bibliotekę oraz Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu, wziąć udział w zajęciach w laboratoriach budynku LabFactor oraz w warsztatach w laboratorium matematycznym Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki.

Z festiwalowego programu

Licznie odwiedzająca naszą uczelnię młodzież dowiedziała się, że wiele materiałów włókienniczych jest wykorzystywanych w szeroko pojętej kosmetologii.

Mówiono także o zjawisku zwanym Cudem Słońca, które zaobserwowano z powierzchni Ziemi. Jedna z prób racjonalnego wyjaśnienia anomalii, polegającej na pulsowaniu tarczy słońca zakłada, że jest to wynikiem odbicia światła słonecznego od drgającej harmonicznie chmury zbudowanej z jednoimiennie naładowanych kryształów lodu.

Zainteresowani architekturą wysłuchali prezentacji na temat zabytkowych wiatraków obecnych w krajobrazie ziemi łęczyckiej, a także pozostałości po rezydencjonalnej zabudowie Kutna.

Nie zabrakło aktualnej tematyki smogu oraz technologii wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Na Festynie Nauki Na Festynie Nauki

foto: Katarzyna Maćczak

Wykładowcy próbowali też odpowiedzieć na pytanie czym jest sztuczna inteligencja i czy pojawią się maszyny inteligentniejsze od nas. Z dużym zainteresowaniem spotkały się tematy wiążące technologie i zdrowie. Do nich należała np. prezentacja, mówiąca o tym, że pewne choroby „pachną” w specyficzny sposób za sprawą emitowanych w czasie jej przebiegu lotnych związków organicznych. Mówiono też o rodzącej duże nadzieje inżynierii tkankowej.

Nie zabrakło tematów z zakresu biotechnologii. Przedstawiono coraz szersze wykorzystanie mikroalg i sinic w farmacji, kosmetyce, żywieniu ludzi i zwierząt, jak również szeroko rozumianej ochronie środowiska. Przybliżono także znaczenie mikroorganizmów, jako niewidocznych dla oka i niezbędnych dla naszego życia biologicznych „maszyn”. Mogą one produkować wiele użytecznych dla człowieka substancji, np. antybiotyki, witaminy, enzymy, jak również być wykorzystane np. w procesie enzymatycznej syntezy biodiesla.

Ponownie dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady w języku angielskim – młodzież również w tym roku postawiła na swoją znajomość języka angielskiego i wysłuchała bardzo interesujących wykładów właśnie w tym języku.

Festyn Nauki

Tradycyjnie finałem wydarzenia był Festyn Nauki zorganizowany w Manufakturze. Studenci z kół naukowych PŁ zaprosili na pokazy zdalnie sterowanych robotów, nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie motoryzacji, a także zachęcali do udziału w doświadczeniach chemicznych, fizycznych oraz w warsztatach projektowania i realizacji ubioru przy użyciu materiałów ekologicznych. Można było obejrzeć zbiory pierwszych zielarzy oraz najnowsze osiągnięcia nanotechnologów, Każdy kto miał ochotę, mógł tworzyć własne dzieła z masy papierowej, odróżnić prawdziwe banknoty od fałszywych lub sprawdzić swoją kondycję na rowerze do generowania energii.

Wyłoniony został zwycięzca konkursu Sukces nakręcają najlepsi. W jego trzeciej edycji laureatem został Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, który zdaniem jury przygotował najbardziej oryginalną i kreatywną prezentację, w ciekawej formie.