Sukces studentek architektury

14-05-2018

Patrycja Pałągiewicz i Marta Wróbel, studentki III roku architektury Politechniki Łódzkiej zdobyły pierwszą nagrodę w Międzynarodowym Studenckim Konkursie Urbanistyczno-Architektonicznym La ville à la limite de la métropole - Miasto na granicy metropolii. Konkurs towarzyszył 22. Spotkaniom Sieci Szkół Architektonicznych Francuskich oraz z Europy Centralnej i Wschodniej – REA.

W spotkaniach wzięło udział 10 szkół: pięć z Francji (Bordeaux, Grenoble, Lille, Rouen, Toulouse), trzy z Polski (Kraków, Łódź, Wrocław) oraz po jednej ze Słowacji (Bratysława) i Węgier (Budapeszt).

Zwycięski projekt konkursowy, przygotowywany przez ostatnie półtora miesiąca w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ, został zrealizowany pod opieką dr. inż. arch. Włodzimierza Witkowskiego.

Marta Wróbel pracowała jednocześnie w międzynarodowym zespole, który zdobył pierwszą nagrodę w Międzynarodowym Studenckim Warsztatowym Konkursie Architektonicznym La nouvelle vie du bâtiment salinier - Nowe Życie Warzelni Soli , który odbył się w Bochni, w trakcie Spotkań REA. Ten sam zespół w składzie: Ehovarn Dupont (ENSAP Bordeaux), Martina Tarhaničova (FASTU Bratislava) i Marta Wróbel (IAiU PŁ) zdobył Nagrodę Kopalni Soli w Bochni.

Patrycja Pałągiewicz pracowała natomiast w zespole, który w konkursie warsztatowym uzyskał trzecią nagrodę. W skład międzynarodowej ekipy prócz niej wchodzili: Pierre Adam (ENSAN Rouen) oraz Maïté Virolle (ENSAG Grenoble).

- Mamy bezprecedensową sytuację, gdy zespół łódzki przywozi ze Spotkań REA rekordową liczbę czterech nagród, w tym dwie pierwsze w obu konkursach! Jest to bodaj najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek w czasie swojego niemal dwudziestoletniego członkostwa w REA uzyskała ekipa z Łodzi – mówi opiekun studentek dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski. - Ostatnie lata też nie były złe - Bratysława 2016 - III miejsce, Tuluza 2017 - II miejsce w konkursie głównym, ale ten rok wydaje się wyjątkowy.

22. Spotkania REA odbyły się w Krakowie, zorganizował je Instytut Zagospodarowania Miast i Regionów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Wyjazd był możliwy dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od rektora prof. Sławomira Wiaka i dziekana wydziału BAIŚ prof. Marka Lefika. – Jestem ogromnie wdzięczny za uzyskane wsparcie. Mam nadzieję, że nagrodami przywożonymi niemal co roku udowadniamy, że warto inwestować w naszą zdolną architektoniczną młodzież – mówi dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski.

Częścią Spotkań była Międzynarodowa Konferencja Naukowa Images de Métropole - Obrazy Metropolii, na której dr inż. arch. Witkowski zaprezentował wykład poświęcony Zgierzowi jako Miastu Tkaczy, które było świadkiem narodzin łódzkiej aglomeracji przemysłowej w XIX w. W przyszłym roku Spotkania REA będą organizowane przez Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage w Bordeaux.