Stypendyści Programu Ulam NAWA

11-01-2022

Celem ogłoszonego przez NAWA programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Stypendystami programu mogą być naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora. W ramach Programu Ulam NAWA staże badawcze w Polsce odbędzie 51 badaczy, w tym dwóch w Politechnice Łódzkiej.

Laureatami programu, którzy będą gościć przez dwa lata na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki są: dr Mohan Rao Ungarala z University of Quebec w Kanadzie oraz dr Dipesh Shah z Uniwersytetu Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Technology - Vasad w Indiach.

Dr Dipesh Shah Dr Dipesh Shah
Dr Mohan Rao Ungarala Dr Mohan Rao Ungarala

Dr Mohan Rao Ungarala rozpocznie we współpracy z dr. hab. Pawłem Rózgą, prof. PŁ realizację projektu badawczego w Instytucie Elektroenergetyki. Dr Dipesh Shah będzie prowadził badania w Instytucie Automatyki wspólnie z prof. Andrzejem Bartoszewiczem.

Zagraniczni naukowcy, przebywając w Polsce otrzymają w ramach Programu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000 zł. Kwota ta może zostać zwiększona w przypadku przyjazdu w towarzystwie współmałżonka lub małoletnich dzieci.

O laureatach Programu Ulam NAWA mówią ich opiekunowie.

Jak wyjaśnia dr hab. Paweł Rózga, prof. PŁ

- Dr Mohan Rao Ungarala jest związany z University of Quebec at Chicoutimi od 2018 roku. Jego zainteresowania naukowe obejmują inżynierię wysokich napięć ze szczególnym uwzględnieniem analizy procesów starzeniowych elementów infrastruktury elektroenergetycznej. W tym właśnie zakresie będzie realizował swój staż w zespole wysokich napięć Instytutu Elektroenergetyki. Projekt badawczy, który rozpocznie się w październiku 2022 roku, realizowany będzie przy ścisłej współpracy z University of Quebec. Obejmie on badania nowych, wysokowydajnych materiałów izolacyjnych ciekłych i stałych do zastosowań w transformatorach energetycznych. Szczególna uwaga poświęcona będzie materiałom biodegradowalnym, których badania będą prowadzone w termicznie symulowanym procesie przyspieszonego starzenia.

Zaangażowanie dr Ungarala w prace prowadzone przez dr hab. Pawła Rózgę nie jest przypadkowe.

Od kilku lat współpracuję z University of Quebec, co zaowocowało między innymi wznowieniem działalności IEEE Technical Committee on Liquid Dielectrics, którego jestem wiceprzewodniczącym, a dr M.R. Ungurala sekretarzem. Przygotowaliśmy również wspólny artykuł typu „review” opublikowany w październiku 2020 roku w IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation – mówi dr hab. Paweł Rózga, prof. PŁ.

Prof. Andrzej Bartoszewicz, opiekun naukowca z Indii, podkreślając, że Politechnika Łódzka ma podpisane porozumienie z Uniwersytetem Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Technology mówi

- Dr Dipesh Shah gościł już w Instytucie Automatyki kilka lat temu. Obecnie przyjeżdża z żoną i córeczką na początku marca i pozostanie w naszej uczelni do końca lutego 2024 roku. Jego przyjazd w ramach w ramach Programu Ulam NAWA umożliwi kontynuowanie i rozwój naszych wspólnych zainteresowań naukowych. Będziemy prowadzić badania ślizgowego sterowania przez sieć komputerową obiektami dynamicznymi, ślizgowego sterowania wyzwalanego zdarzeniami itp

Dr Shah nie jest jedynym naukowcem z Indii odwiedzającym Instytut Automatyki.

- W listopadzie 2021 roku gościliśmy pana Tamena Thapa Sarkara, a na początku stycznia 2022 przyjechał Gautam Sethia z Indian Institute of Technology Guwahati położonego w stanie Assam. Obaj doktoranci zajmują się podobną tematyką jak Dipesh Shah. Z nimi pracujemy głównie nad ślizgowym sterowaniem przekształtnikami energoelektronicznymi – dodaje prof. Bartoszewicz.