Stypendia ministra dla młodych naukowców

25-06-2021

Aż siedmioro młodych naukowców z Politechniki Łódzkiej otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki. Laureaci to osoby prowadzące innowacyjne badania naukowe, mające w swoim dorobku znaczące osiągnięcia, także na arenie międzynarodowej.

 

 

Minister przyznał 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców ze zgłoszonych 1897 wniosków. W tej grupie jest 52 doktorantów.

Stypendyści z Politechniki Łódzkiej są jedynymi laureatami reprezentujący łódzkie uczelnie.

Rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik gratulując, mówi - Jestem niezwykle dumny z sukcesu naszych naukowców, którzy już na początku swojej drogi zawodowej osiągnęli znaczące rezultaty, prowadząc innowacyjne badania. Cieszę się, że zdecydowali się oni rozwijać swoją pasję i karierę w Politechnice Łódzkiej, uczelni zapewniającej doskonałe perspektywy dla utalentowanych osób z dużym potencjałem naukowym.

Stypendyści z PŁ

  • dr inż. Monika Cysek-Pawlak z Instytutu Architektury i Urbanistyki na Wydziale BAIŚ. Zajmuje się rewitalizacją w miastach poprzemysłowych. W szczególności pracuje nad modelem oceny procesu rewitalizacji w kontekście przestrzennym i funkcjonalnym. Badania odwołują się do zasad Nowego Urbanizmu. Prowadzi je we współpracy z uczelniami francuskimi, porównując praktykę krajową z przykładami zachodnimi.

Z Wydziału IPOŚ stypendia za wybitną działalność naukową otrzymali m.in.:

  • dr inż. Lucyna Bilińska z Katedry Inżynierii Molekularnej. Zajmuje się opracowywaniem systemów oczyszczania i recyklingu ścieków. Obecnie pracuje nad wykorzystaniem zimnej plazmy w technikach oczyszczania ścieków włókienniczych. Prace te realizuje w ramach grantu finansowanego z funduszy  norweskich, którego jest kierownikiem (projekt TEX-WATER-REC). Jednocześnie jest jednym z wykonawców projektu SONATA NCN poświęconego eliminacji mikrozanieczyszczeń ze środowiska wodnego. Specjalizuje się w implementacjach przemysłowych, będąc pracownikiem przemysłu (Zakład Włókienniczy Biliński sp.j.).
  • dr Maciej Fronczak z Katedry Inżynierii Molekularnej. Obecnie zajmuje się uzyskiwaniem nanostrukturalnych materiałów katalitycznych opartych na tlenkach metali przejściowych. W tym celu wykorzystuje metody plazmowe. Jako stypendysta Programu im. Bekkera odbywa obecnie (czerwiec 2021) staż w Instytucie Chemii Materiałowej i Środowiskowej w Budapeszcie. W Plebiscycie na Osobowość Roku 2020 w kategorii Nauka zajął 3. miejsce. Jest autorem i współautorem 19 publikacji naukowych z listy filadelfijskiej,
  • dr inż. Szymon Szufa z Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy. Kieruje projektu BIOCARBON (Lider IX – NCBR). Współpracuje z jednostką badawczo-rozwojową z Austrii: BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH. Dr Szufa i jego zespół pracują nad procesem wykorzystania pary przegrzanej do produkcji: paliw stałych dla energetyki rozproszonej i zawodowej, biowęgli jako dodatków do nawozów dla rolnictwa, biosorbentów do oczyszczania wody i powietrza. Powyższe rozwiązania nie są stosowane na rynku światowym.

Stypendystami są także doktoranci:

  • mgr inż. Paweł Czapski z Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym. Zajmuje się badaniem i optymalizacją procesu wytwarzania kompozytów włóknistych (szklanych i węglowych), tak aby zwiększyć ich sztywność i wytrzymałość. Badania te zostały nagrodzone stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
  • mgr inż. Damian Sokołowski z Katedry Mechaniki Konstrukcji na Wydziale BAIŚ doceniony Prowadzi m.in. badania nad zastosowaniem technik obliczeniowych do określania niezawodności oraz niepewnej odpowiedzi konstrukcji inżynierskich i materiałów kompozytowych. W latach 2017-2020 kierował projektem finansowanym w ramach konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki. W dorobku ma osiem artykułów ujętych w wykazie czasopism naukowych MNiSW, trzy rozdziały w książkach oraz trzynaście innych publikacji naukowych. Jest podwójnym magistrem – w zakresie budownictwa lądowego oraz informatyki, ma także tytuł inżyniera architektury oraz ponad trzyletnie doświadczenie zawodowe w programowaniu.

Stypendia zostały przyznane na trzy lata.