Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza

20-12-2018

Politechnika Łódzka otrzymała 700 tysięcy złotych na realizację projektu „Uczelnia 2.0”. Finansowanie przyznało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Finansowanie w ramach programu otrzymało 19 uczelni, w tym sześć uczelni technicznych.

Politechnika Łódzka starając się o status uczelni badawczej znalazła się w wąskim gronie szkół wyższych, którym ministerstwo udziela wsparcie na zdefiniowanie strategicznych działań w obszarze badań naukowych, współpracy międzynarodowej, jakości kształcenia i zarządzania.

Projekt Politechniki Łódzkiej Uczelnia 2.0 przewiduje przeprowadzenie wielu różnych analiz, kluczowych dla opracowania strategii rozwoju nauki w uczelni. Projekt ma służyć podniesieniu międzynarodowego prestiżu uczelni, szczególnie w priorytetowych obszarach badawczych. Jego efektem ma być zwiększeniu liczby znaczących publikacji, patentów oraz wartości środków finansowych pozyskiwanych na międzynarodowe projekty badawcze. Jakość kształcenia ma stać się konkurencyjna na międzynarodowym rynku edukacyjnym.

Przygotujemy, na podstawie międzynarodowych baz cytowań, raporty bibliometryczne oraz dogłębne analizy stanu nauki i patentowania w Politechnice Łódzkiej – mówi kierownik projektu mgr inż. Błażej Feret, główny specjalista ds. Systemów Informacji o Nauce. - Dotyczyć one będą m.in. aktywności publikacyjnej i patentowej naukowców w poszczególnych dyscyplinach, w odniesieniu do świata, jak i w porównaniu z konkurentami. Jedną z bolączek uczelni jest rozproszenie informacji istotnych dla bieżącej pracy uczelni oraz formułowania strategii działań. Tę sytuację ma zmienić, przewidziane w projekcie, powołanie ogólnouczelnianej jednostki pod nazwą Centrum Analiz Strategicznych PŁ.

W Politechnice zostanie także wykonana analiza stanu kształcenia oraz programów kształcenia, która docelowo pomoże wprowadzić strategię Science Based Learning i rozwinąć system tutoringu na kierunkach studiów związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi Politechniki Łódzkiej.

Ważne, w kontekście idei Uniwersytetów Europejskich oraz innowacyjnego kształcenia, będzie opracowanie strategii internacjonalizacji PŁ. Rezultatem analiz ma też być określenie kluczowych wyzwań w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do celów i priorytetów rozwojowych uczelni w obszarze badań naukowych

Prace mają być przeprowadzone do końca maja 2019 r.