Spotkanie ministra nauki z rektorem PŁ

14-01-2020

Na początku 2020 roku wizytę w Politechnice Łódzkiej złożył Jarosław Gowin - wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Rektor prof. Sławomir Wiak, dyskutując z gościem poruszył kilka ważnych dla uczelni tematów.

- Pierwszym z głównych tematów, o których rozmawialiśmy był przebieg inwestycji Alchemium – mówi rektor prof. Sławomir Wiak. - Poinformowałem ministra, że prace biegną zgodnie z planem. W związku z tym inauguracja nowego roku akademickiego odbędzie się w nowej auli i termin ten nie jest w żadnym stopniu zagrożony. Minister uzyskał zatem potwierdzenie, że przyznana Politechnice Łódzkiej wysoka dotacja, wynosząca niemal 100 milionów złotych, spełnia założoną rolę i niewątpliwie dzięki niej uczelnia zyska tak oczekiwany od lat nowy obiekt.

Rektor przedstawił plany kolejnych inwestycji w naszej uczelni, w tym budowy budynku pasywnego oraz modernizacji budynku papiernictwa. Obydwa zadania inwestycyjne uzyskały częściowe dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. - W tym kontekście rozmawiałem z panem ministrem o konieczności uruchomienia w trybie pilnym przynajmniej części obligacji skarbu państwa przyznanych Politechnice Łódzkiej w kwocie 31 725 000 zł. Zamiar uczelni złożenia takiego wniosku do ministerstwa finansów spotkał się ze zrozumieniem wicepremiera Gowina. – kontynuował rektor. - Trzecia istotna sprawa, która wzbudziła ogromne zainteresowanie mojego gościa, dotyczyła szczegółów procesu wdrażania przepisów ustawowych. Podkreśliłem, że proces zmian w uczelni toczy się bez większych problemów i zagrożeń. Rozmawialiśmy przy tej okazji o potrzebie zmiany niektórych zapisów. Minister Gowin zgodził się, że w trybie operacyjnym nie wszystkie spełniają przewidzianą dla nich rolę i należy zastanowić się nad ich korektą.