Słowo klucz - bezpieczeństwo

12-01-2022

Politechnika Łódzka i Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) sformalizowały wieloletnią współpracę. Porozumienie obejmuje działalność naukową, badawczo-rozwojową, a także dydaktyczną i organizacyjną.

 

 

Celem wspólnych działań jest kształcenie kadr i rozwój technologii związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska. Drogą do niego mają m.in. być projekty naukowo-badawcze oraz większa liczba wspólnych publikacji naukowych.

Dokument o współpracy podpisali rektor prof. Krzysztof Jóźwik i profesor SGSP rektor-komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski.

- Porozumienie otwiera nam nowe możliwości. Zakładamy, że nasze doświadczenie praktyczne oraz potencjał obu uczelni przyniesie dobre efekty. Nasz poligon w Nowym Dworze Mazowieckim umożliwi przeprowadzanie eksperymentów naukowych, związanych z poprawą bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie inżynierii przemysłowej czy bezpieczeństwa chemicznego – powiedział po uroczystości rektor-komendant, który w 2020 roku był dowódcą grupy poszukiwawczo-ratowniczej po wybuchu saletry amonowej w Libanie.

Dotychczasowa współpraca z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska wiąże się m.in. z organizowanymi wspólnie studiami podyplomowymi, które ukończyło już ponad 100 absolwentów SGSP.

 - Słowem kluczem tego porozumienia jest bezpieczeństwo – podkreśla rektor prof. Krzysztof Jóźwik. – Przeciwdziałanie zagrożeniu wybuchem w procesach technologicznych jest problemem niezwykłej wagi, podobnie jak bezpieczeństwo pożarowe. Nasza współpraca może się rozszerzyć na inne dziedziny i dotknąć problemów typowo chemicznych, ale także zagrożeń związanych z funkcjonowaniem maszyn oraz urządzeń elektrycznych i mechanicznych, czy bezpieczeństwem pożarowym w budownictwie.