Sebastian Górecki, Paulina Pędziwiatr, projekt Intelligent Hive

  Inteligentne ule w kampusie PŁ

2019-05-10
logo projektu

W czasie ostatnich 20 lat odnotowano dramatyczny spadek populacji pszczoły miodnej (Apis Mellifera), w szczególności w Ameryce Północnej, Chinach i większości krajów Europy. Choć głównej przyczyny tej sytuacji upatruje się w intensywnym rolnictwie i masowym stosowaniu pestycydów, to nie do końca jednak wiadomo, czym to zjawisko jest spowodowane. Na wydziale EEIA powstał zespół, który pracuje nad wczesnym wykrywaniem chorób pszczelich rodzin i nad monitorowaniem warunków ich życia realizując projekt Intelligent Hive.