Rewolucyjne technologie w ekonomii

22-05-2018

Wykład o rewolucji kryptowalut prof. Williama Knottenbelta z Imperial College London prowadzony w języku angielskim przyciągnął studentów nie tylko z kierunku Management Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ (ZiIP PŁ) i IFE, ale również z innych wydziałów Politechniki Łódzkiej. Aula była wypełniona po brzegi.

Prof. William Knottenbelt jest ekspertem Światowego Forum Ekonomicznego w sprawie blockchain. Inicjatywa zaproszenia profesora powstała w Zakładzie Ekonomii PŁ, gdy wykładowcy prowadzący przedmioty ekonomiczno-społeczne na Wydziale ZiIP PŁ zauważyli duże zainteresowanie studentów walutą bitcoin i którzy „świeżo zdobytą wiedzę” wykorzystywali w inwestowaniu nie zawsze z dobrym skutkiem. Intencją zaproszenia Knottenbelta było więc poszerzenie wiedzy o bitcoinie i pokazanie innych możliwości zastosowania tzw. technologii blockchain wykorzystanej w kryptowalutach.

Profesor wyjaśnił istotę kryptowalut, a następnie przedstawił przykłady szyfrowania: wyjątkowo cennych kamieni szlachetnych, danych osobowych na dyplomach uczelni oraz drogich butów sportowych z krótkich serii. Demonstrował również przykłady wykorzystania technologii blockchain w firmie sprzedającej bilety na imprezy rozrywkowe - przy sprzedaży biletów online eliminuje ona zjawisko odsprzedaży biletów za wielokrotnie wyższą cenę.

Ta rewolucyjna technologia zmienia dotychczasowe środowisko transakcji, eliminując zjawisko niedoskonałej informacji. Odkąd funkcjonuje, czyli od 2008 roku, nie wykryto żadnych nadużyć w operacjach dokonywanych w systemie. Prof. Knottenbelt jako dyrektor Centrum Badań Kryptowalut i Inżynierii w Imperial College London rekomendował dwa start-upy: Aventus i Plinius jako wzorce bardzo prężnie działających brytyjskich firm, które wykorzystują technologie kryptowalut. Ciekawostką jest, że jedna z nich osiągnęła roczny zysk w kwocie 21 mln funtów. Informacja ta wzbudziła wyjątkowe zaciekawienie młodzieży.

Profesor zachęcał do pogłębiania wiedzy o kryptowalutach, aby widzieć w nich nie problem, a raczej możliwości. Polecił dwie książki na ten temat: How Money Got Free: Bitcoin and the Fight for the Future of Finance (Braian Patric Eha) i Attack of the 50 Foot Blockchain: Bitcoin, Blockchain, Ethereum & Smart Contracts (David Gerard).

Dyskusja 

Padło wiele pytań, na które Profesor udzielał niestrudzenie odpowiedzi:

Czy technologia blokchain jest rewolucją czy ewolucją?

Prof. Knottenbelt: Dokumentami papierowymi można łatwo manipulować, a przy zakupie np. diamentu niemożliwe jest na 100% sprawdzenie legalności. Technologia Blockchain jest zdecentralizowaną księgą z dokumentami, których nie można uszkodzić ani podrobić. Jest to nowy sposób myślenia o danych w sieci. To jest rewolucja.

Czy nie sądzi Pan, że bitcoin po 10 latach od wprowadzenia nie jest już nowością, a upowszechnienie koncepcji przebiega wyjątkowo wolno?

Upowszechnianie kryptowalut jest ograniczone zakazami i regulacjami w wielu państwach. Uważam, że sama technologia blockchain ma duży potencjał i w przyszłości znajdzie nowe zastosowania.

Jaka jest istota procesu generowania wartości dodanej przez kryptowaluty?

Korzyści i wartość ekonomiczna kreowana przez kryptowaluty związana jest z powstaniem technicznej możliwości kreowania nośnika wartości (udziału) i stworzeniem elektronicznych ram transakcji dla tych nośników. Powstaje w ten sposób, nieistniejąca wcześniej, strona popytowa i podażowa wirtualnego rynku, który w wyniku zachodzących transakcji sprzedaży umożliwia wycenę kryptowalut i w konsekwencji kreowanie wartości.

Jak widzi Pan relację rewolucji kryptowalut w odniesieniu do demokracji?

Oczywiście nie wszyscy mogą i są w stanie produkować bitcoiny, z drugiej strony, gdyby tak było mogłoby dojść do załamania, więc trzeba znaleźć potrzebną równowagę.

Pytano również o zagrożenia wynikające z korzystania z tej technologii dla cen energii elektrycznej i dla mocy przerobowych elektrowni. Studenci byli zainteresowani skutkami ubocznymi blockchain dla środowiska naturalnego i pytali o wpływ na ocieplanie klimatu, tworzenie smogu elektromagnetycznego. Po wykładzie była ożywiona wymiana zdań. Na koniec grupka fanów bitcoina zatrzymała profesora, aby spytać o bardziej osobiste problemy z bitcoinem. Wykład bardzo się podobał, a studenci dopytują się, czy będzie ciąg dalszy. Choć był to pierwszy w Polsce i na PŁ wykład profesora Knottebelta, to zapewne nie ostatni.

Prof. William Knottenbelt

Jest profesorem stosowanej analizy ilościowej na Wydziale Informatyki w Imperial College London oraz dyrektorem Centrum Badań Kryptowalut i Inżynierii na tej uczelni. Jest współzałożycielem Forum Imperial Blockchain, zasiada w komitecie redakcyjnym czasopisma Blockchain Ledger, jest redaktorem czasopisma Performance Evaluation Journal. Przewodniczył licznym konferencjom i warsztatom związanym z analizą i modelowaniem ilościowym. Jest zapalonym zwolennikiem innowacji kierowanych przez studentów, jest tzw. Innovation Fellow na swoim wydziale i zasiada w panelu Entrepreneur First Science Partners. Jest ekspertem Światowego Forum Ekonomicznego i doradcą technicznym dla kilku startupów typu blockchain w tym Gradbase, Aventus i Alice.si.