Rafał Grzybowski, Uczelniane Centrum Informatyczne