Przykład partnerstwa

28-03-2018

Stworzenie programu studiów dualnych, zidentyfikowanie i prowadzenie projektów z obszaru innowacji oraz prac badawczo rozwojowych to kluczowy zakres współpracy pomiędzy Politechniką Łódzką a firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

Impulsem do rozwoju wielu innowacji są inicjatywy podejmowane wspólnie przez uczelnie i podmioty biznesowe. Politechnika poszerza obszary współpracy z firmami, precyzyjnie definiując cele i strategię działań. Przykładem takich długofalowych działań jest dotychczasowa współpraca realizowana przez BSH w Polsce z Politechniką Łódzką. Będzie ona w znaczący sposób rozszerzona dzięki umowie zawartej 28 marca 2018 roku. Dokument został podpisany przez rektora PŁ prof. Sławomira Wiaka oraz prezesa Zarządu BSH w Polsce Konrada Pokutyckiego i Olivera Giersberga, członka Zarządu BSH, dyrektora Oddziału w Łodzi.

- Współpraca naszej firmy z Politechniką Łódzką nie jest przypadkowa. To właśnie w Łodzi zlokalizowane są nasze trzy fabryki oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe. Umowa zawarta pomiędzy firmą BSH a Politechniką Łódzką to znakomity przykład partnerstwa pomiędzy biznesem a uczelnią. Zacieśnienie współpracy oznacza uwolnienie potencjału, który drzemie w niezwykle zdolnych studentach Politechniki Łódzkiej oraz możliwość dalszego rozwoju naszej firmy w kolejnych obszarach – mówi Konrad Pokutycki, prezes Zarządu BSH w Polsce.

Sygnatariusze umowy Sygnatariusze umowy

foto: Jacek Szabela

Ważną rolę w umowie odgrywa program badawczo-rozwojowy. Firma BSH chce razem z Politechniką Łódzka rozwijać innowacje w wielu obszarach. Partnerzy planują wspólną realizację projektów NCBiR.

- Jest wiele ciekawych obszarów naukowych, w których wspólnie będziemy prowadzić projekty. Dziś podpisaliśmy umowę, ale prace zaczęły się już w ubiegłym roku. Mamy wytyczone kierunki działań. Powstał komitet sterujący, pracują grupy robocze. Zależy nam na dobrych efektach współpracy, nie tylko w części edukacyjnej, ale także wdrożeń. Mamy znakomicie wykształconą kadrę i naukowców reprezentujących różne dziedziny, doświadczonych w rozwiązywaniu i kreowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych. – podkreśla rektor prof. Sławomir Wiak.

Podpisana umowa to doskonały przykład możliwości współdziałania przemysłu i uczelni technicznej. Jej szeroki zakres i długofalowa perspektywa czynią ją ,jak zgodnie wskazują przedstawiciele BSH i PŁ, wzorcowym rozwiązaniem. W ramach współpracy partnerzy będą koncentrować się na rozwoju kształcenia i prac badawczo-rozwojowych w obszarach: mechatronika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, a także informatyka, elektronika, telekomunikacja, inżynieria produkcji czy też inżynieria materiałów.

Porozumienie ma też na celu m.in. kształcenie w ramach studiów dualnych na potrzeby BSH na kierunku mechatronika oraz zarządzanie. Część zajęć będzie odbywać się na terenie zakładów. Przewiduje rozszerzenie programu staży dla studentów, doktorantów i kadry akademickiej Politechniki, a także organizację zajęć przez pracowników BSH.