Przełomowe osiągnięcie diagnostyczne

31-05-2019

Pierwsza w Europie ramanowska biopsja optyczna i nawigacja operacyjna mózgu in vivo to przełomowe osiągnięcie diagnostyczne służące identyfikacji nowotworów. Badanie przeprowadzono w Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej Politechniki Łódzkiej.

Prof. Halina Abramczyk kierująca zespołem naukowców, który opracował innowacyjną technikę wykorzystującą spektroskopię Ramana w identyfikacji nowotworów, przekazała informację o kolejnym postępie w prowadzonych badaniach.

- Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej Politechniki Łódzkiej dokonało pierwszej w Europie biopsji optycznej Ramana in vivo na mózgu żywego szczura. Uzyskane rezultaty całkowicie potwierdziły dotychczasowe wyniki dla biomarkerów Ramana uzyskane ex vivo dla tkanek ludzkich – poinformowała prof. Abramczyk.

Ramanowska biopsja optyczna in vivo Ramanowska biopsja optyczna in vivo

foto: LLSM PŁ

Metoda biopsji optycznej służącej do identyfikacji nowotworów opracowana przez naukowców z PŁ jest całkowicie bezpieczna dla pacjenta, pozwala w jednym pomiarze oszacować stopień złośliwości histologicznej nowotworu, a identyfikacja zmian nowotworowych zachodzi z precyzją rzędu ułamków mikrometra.

Jak mówi prof. Abramczyk - Procedura polega na oświetlaniu badanego miejsca światłem lasera z zastosowaniem sondy światłowodowej oraz analizie widma Ramana powstającego w ciągu sekund jako odpowiedź tkanki. Badanie nie wymaga wycięcia tkanek z organizmu pacjenta i polega jedynie na przyłożeniu sondy światłowodowej do tkanki podejrzanej o istnienie zmiany nowotworowej.

Prof. Halina Abramczyk podkreśla inne zalety metody - Przeprowadzone dotychczas badania laboratoryjne ex vivo z wykorzystaniem preparatów tkanek pobranych od kilkuset pacjentów onkologicznych wykazały jednoznacznie, że opracowana metoda biopsji optycznej i wirtualnej histopatologii jest szybka (wynik uzyskiwany jest w trakcie badania) i obiektywna (wynik badania opiera się o pasma rejestrowane w widmie Ramana i jest niezależny od interpretacji i doświadczenia zawodowego personelu medycznego). Bardzo wysokie, powyżej 90 proc., są takie parametry testu jak jego czułość (zdolność do poprawnego wykrycia badanej cechy) i swoistość (wykrycie jej braku). Badanie tkanek jest możliwe bez wprowadzania jakichkolwiek substancji dodatkowych do ciała pacjenta lub stosowania kontrastu. Przytoczone fakty potwierdzają, że opracowane narzędzie diagnostyczne stanowi przełom jakościowy dla pacjentów umożliwiając onkologom otrzymanie precyzyjnego, obiektywnego wyniku badań w ciągu sekund/minut.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej Politechniki Łódzkiej dla nowotworów: mózgu, piersi, narządów głowy i szyi oraz przewodu pokarmowego.