Prorektorzy i dziekani PŁ

01-10-2019

Rektor prof. Sławomir Wiak zgodnie z nowym Statutem Politechniki Łódzkiej powołał prorektorów i dziekanów do pełnienia przez nich funkcji kierowniczych. Uroczyste wręczenie dokumentów odbyło się 1 października w gabinecie rektora.

 

W spotkaniu uczestniczyli także: kanclerz PŁ Włodzimierz Fisiak, kwestor Agnieszka Kobalczyk, dyrektor finansowy Jadwiga Machnicka i dyrektor biura rektora Konrad Szumigaj.

Prorektorzy

 • prof. Ireneusz Zbiciński - prorektor ds. nauki
 • prof. Dariusz Gawin - prorektor ds. innowacji i rozwoju uczelni
 • prof. Grzegorz Bąk - prorektor ds. kształcenia
 • dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ - prorektor ds. studenckich.

 

Dziekani

 • prof. Tomasz Kubiak - dziekan Wydziału Mechanicznego
 • dr hab. inż. Sławomir Hausman, prof. PŁ - dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 • prof. Małgorzata Iwona Szynkowska - dziekan Wydziału Chemicznego
 • dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, prof. PŁ - dziekan Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
 • dr hab. Anna Diowksz, prof. PŁ - dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • prof. Marek Lefik - dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • prof. Piotr Liczberski - dziekan Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, prof. PŁ - dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.