Projekt dla piotrkowskiego Podzamcza

03-04-2018

Absolwentka Kolegium Gospodarki Przestrzennej mgr inż. Katarzyna Pielużek została laureatką konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pracę magisterską z zakresu planowania przestrzennego i rewitalizacji

Nagrodzona praca magisterska Podzamcze w Piotrkowie Trybunalskim – wytyczne urbanistyczne do miejscowego planu rewitalizacji została napisana pod kierunkiem dr inż. arch. Marii Dankowskiej z Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ. Dyplomantka podjęła w niej temat rewitalizacji zdegradowanego obszaru zlokalizowanego w sąsiedztwie Starego Miasta - Podzamcza w Piotrkowie Trybunalskim.

W centrum Podzamcza, nad rzeką Strawą, znajduje się Królewski Zamek Wieżowy Zygmunta I Starego. Jego otoczenie to obecnie obszar w znacznym stopniu zdezintegrowany przestrzennie i słabo zagospodarowany, a jednocześnie miejsce o ciekawej historii.

- Praca dyplomowa jest pionierskim opracowaniem proponującym wykorzystanie nowego narzędzia planistycznego, jakim jest miejscowy plan rewitalizacji. Zaprojektowana w pracy rewitalizacja Podzamcza ma na celu ożywienie obszaru, wytworzenie połączeń funkcjonalnych ze Starym Miastem, przywrócenie tożsamości miejsca, a także wzrost jego konkurencyjności poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej – wyjaśniają dyplomantka Katarzyna Pielużek oraz promotorka dr inż. arch. Maria Dankowska.