Profile lipidowe u dzieci małych jak na wiek ciążowy

29-03-2024

Rektorzy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyznali po raz trzeci wspólną nagrodę za najlepszą publikację naukową. Nagrodzona praca „Lipid Profile in Children Born Small for Gestational Age” została opublikowana w Nutrients, międzynarodowym recenzowanym czasopiśmie o otwartym dostępie, indeksowanym w bazach Scopus , Web of Science i innych.

Jego autorkami są: dr n. med. Justyna Zamojska, dr n. med. Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, dr n. med. Beata Kierzkowska, dr n. med. Marta Gruca z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr hab. inż. Agnieszka Wosiak, prof. PŁ z Instytutu Informatyki i prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska z UMed.

Współautorka artykułu prof. PŁ Agnieszka Wosiak Współautorka artykułu prof. PŁ Agnieszka Wosiak

foto: arch. prywatne

Zaburzenia lipidowe są jednym z czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Celem pracy była ocena profilu lipidowego we wczesnym dzieciństwie w populacji polskich dzieci urodzonych jako małe w stosunku do wieku ciążowego (SGA). Jak czytamy w artykule:

Szacuje się, że globalna częstość występowania niskiej masy urodzeniowej wynosi od 15% do 20% wszystkich urodzeń, co odpowiada ponad 20 milionom urodzeń rocznie.

Badaniem objęto 140 pacjentów w wieku od 5 do 11 lat. Wśród nich było 93 dzieci z niską masą urodzeniową, za małą do wieku ciążowego (SGA) i 47 z grupy kontrolnej, z prawidłową urodzeniową masą ciała (AGA – apropriate for gestational age).

W konkluzji, autorki artykułu piszą:

Publikacja wnosi wkład do literatury fachowej, wykazując, że dzieci urodzone z SGA, bez różnic w masie ciała i BMI, mają nieprawidłowy profil lipidowy w porównaniu z dziećmi AGA. Może to być potencjalnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w wieku dorosłym. W związku z tym uzasadnione jest przeprowadzenie badania na większej grupie pacjentów urodzonych z SGA. (…) Aby zapobiec powikłaniom sercowo-naczyniowym, grupa ta powinna być ściśle monitorowana przez zespół specjalistów, w tym pediatrów, kardiologów, kardiologów dziecięcych, endokrynologów i dietetyków dziecięcych.

Więcej o temacie prac badawczych oraz udziale w nich informatyczki prof. PŁ Agnieszki Wosiak można znaleźć w artykule na blogu PŁ „Nowa strona technologii”.