Prof. Łukasz Albrecht odznaczony Medalem im. Stanisława Kostaneckiego

13-09-2022

Prof. Łukasz Albrecht otrzymał Medal im. Stanisława Kostaneckiego - prestiżowe wyróżnienie naukowego środowiska chemików wręczane za wybitne osiągnięcia w chemii organicznej. Uroczystość odbyła się w czasie 64. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który zgromadził 650 naukowców. Prof. Albrecht jako gość specjalny wygłosił wykład plenarny poświęcony narzędziu wykorzystywanemu w tworzeniu chemicznej różnorodności, którym są organokatalityczne cykloaddycje, czyli sposób przyspieszania specjalnego typu reakcji chemicznych.

 

 

Prof. Łukasz Albrecht po otrzymaniu Medalu powiedział –

Prof. Łukasz Albrecht z Medalem im. Stanisława Kostaneckiego Prof. Łukasz Albrecht z Medalem im. Stanisława Kostaneckiego

foto: Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóżwik

Pasjonuje mnie współczesna chemia organiczna, a szczególnie kataliza asymetryczna i badania katalizatorów o ściśle zdefiniowanej budowie przestrzennej. Ich modyfikacja i wykorzystanie w syntezie związków biologicznie ważnych może być przyczynkiem w procesie tworzenia związków organicznych o dużym znaczeniu praktycznym, w tym np. do projektowania nowych leków. Jestem szczególnie dumny, ze stworzonego przeze mnie zespołu młodych naukowców, z którymi współpracuję, czując ich olbrzymi zapał do odkrywania.

Potwierdzeniem tych słów jest Nagroda imienia Aleksandra Zamojskiego wręczona w czasie Zjazdu dr Sebastianowi Frankowskiemu za wyróżnioną rozprawę doktorską wykonaną pod opieką prof. Albrechta. Pracę z zakresu chemii organicznej – stereochemii nagrodziło wspólnie Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz firma Nobilus Ent.

Profesor Albrecht, którego kariera rozwija się niezwykle intensywnie – już 15 lat po ukończeniu studiów, w wieku 39 lat otrzymał tytuł profesora – jest znanym w kraju i zagranicą naukowcem, a w PŁ - prorektorem ds. nauki oraz dyrektorem Instytutu Chemii Organicznej. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Pracę doktorską obronił już pięć lat po dyplomie. Jej wyróżnienie Nagrodą Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodą firmy Sigma-Aldrich i Polskiego Towarzystwa Chemicznego było dowodem talentu młodego naukowca. Jest współautorem ponad 100 publikacji w czasopismach z listy JCR i kilku rozdziałów w książkach. Kierował siedmioma grantami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Za działalność naukową był wielokrotnie nagradzany. Jest laureatem Nagrody Naukowej im. Włodzimierza Kołosa III Wydziału Polskiej Akademii Nauk, Medalu Młodego Uczonego Politechniki Warszawskiej, Nagrody Naukowej Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy oraz Nagrody za wybitne osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju nauki dla młodych uczonych pracujących na terenie województwa łódzkiego. Był także finalistą XIV edycji Nagród Naukowych Polityki.