Prof. Andrzej Górak odznaczony przez niemiecki land

05-07-2018

Prof. Andrzej Górak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej otrzymał 2 lipca 2018 roku Order Zasługi Nadrenii Północnej-Westfalii. Profesor jest propagatorem nauki polskiej i entuzjastą idei współpracy międzynarodowej. Od ćwierć wieku angażuje się w organizację współpracy miedzy jednostkami naukowymi i przemysłowymi landu Nadrenii Północnej-Westfalii i Polski.

Prof. Andrzej Górak jest znanym i cenionym w świecie naukowcem w dziedzinie inżynierii chemicznej. Od wielu lat jest także związany z Uniwersytetem Technicznym w Dortmundzie. Współpraca Politechniki Łódzkiej z tą niemiecką uczelnią obejmuje m.in. przeprowadzanie wspólnych przewodów doktorskich.

- O tym jak interesujące mogą być międzynarodowe kontakty w sferze nauki zainicjowane przez prof. Góraka świadczy przykład studentki z Brazylii. Ukończyła ona studia w Dortmundzie, wykonując pracę magisterską w Politechnice Łódzkiej pod opieką doktorantki, która rok temu uzyskała stopień doktora przyznany przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Inżynierii Biochemicznej i Chemicznej w Dortmundzie – mówi prof. Ireneusz Zbiciński, prorektor ds. nauki PŁ.

Prof. Górak wraz z prof. Jerzym Buzkiem był współzałożycielem Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowej INCREASE, w której w latach 1997-2004 współpracowało 15 partnerów naukowych i przemysłowych z landu Nadrenii Północnej-Westfalii i Polski. W koordynowanych przez prof. Góraka projektach europejskich w ostatnich 10 latach brały udział grupy badawcze z tego landu oraz z Łodzi, Warszawy, Kędzierzyna-Koźla i Płocka.

Prof. Andrzej Górak z małżonką Barbarą Prof. Andrzej Górak z małżonką Barbarą

foto: Ireneusz Zbiciński

Prof. Górak jest członkiem zwyczajnym Niemieckiej Akademii Nauki i Techniki acatech. Otrzymał prestiżową nagrodę Niemieckiego Stowarzyszenia Chemików i Biotechnologów za osiągnięcia naukowe. Wydana pod jego redakcją trylogia o destylacji otrzymała trzy lata temu „Oscara” w kategorii chemia i fizyka jako najlepsza książka roku. Jest odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Prof. Górak promuje Polskę, zachęcając do zwiedzania, poznawania piękna, tradycji i bogactwa kultury naszego kraju. Jak mówi naukowiec:

Dla naszych znajomych, razem z moją żoną Barbarą, od 15 lat organizujemy dziesięciodniowe wycieczki turystyczno-studyjne w różne regiony Polski. Już siedmiokrotnie podróżowaliśmy po Polsce w dwudziestopięcioosobowej grupie.

Order Zasługi Nadrenii Północnej-Westfalii jest nadawany na wniosek ministra w rządzie krajowym za znamienite zasługi dla tego liczącego ok. 18 mln mieszkańców landu. O prestiżu orderu świadczy, że od chwili jego ustanowienia przed 32 laty, przyznano go jedynie ok. 1500 osobom. W czasie uroczystości 2 lipca order ten otrzymał miedzy innym burmistrz miasta Kolonii, trzech byłych ministrów w rządzie federalnym i dwóch w rządzie krajowym. Prof. Andrzej Górak jest jedynym Polakiem, który otrzymał to najwyższe wyróżnienie Nadrenii.