Praktykanci z całego świata w Politechnice Łódzkiej

31-07-2018

 

Przedstawiciele 4 kontynentów odbywają praktyki w Politechnice Łódzkiej i łódzkich firmach w ramach programu IAESTE. Do uczelni przyjechali studenci z Europy, a także z Japonii, Hong Kongu, Chin, Omanu, Indii, liczna grupa z Ameryki Łacińskiej, w tym z Ekwadoru, Brazylii i Meksyku. W sumie PŁ gości przedstawicieli 20 krajów świata.

 

Zagraniczni goście chwalą Politechnikę Łódzką. Podkreślają jakość praktyk, w tym opiekę tutorów i dostęp do badań, których nie robią w swojej uczelni. Studenci reprezentują różne kierunki studiów, odbywają praktyki w różnych instytutach uczelni, a także w firmach i biurach projektowych.

Z zagranicznymi studentami spotkał się rekror prof. Sławomir Wiak Z zagranicznymi studentami spotkał się rekror prof. Sławomir Wiak

foto: Jacek Szabela

W czasie spotkanie zorganizowanego w Centrum Współpracy Międzynarodowej usłyszeli od rektora prof. Sławomira Wiaka jak ważna jest dla uczelni internacjonalizacja, a w tym kontekście dowiedzieli się także o możliwościach kontynuowania edukacji w Politechnice Łódzkiej na studiach drugiego stopnia i studiach doktoranckich. Rektor Wiak zwrócił też uwagę zagranicznych gości na bogatą ofertę studiów w językach obcych i podkreślił, że wieloletnie doświadczenie uczelni we współpracy międzynarodowej gwarantuje wysoką jakość studiów i należytą opiekę oraz pomoc we wszystkich sprawach związanych z pobytem w Politechnice Łódzkiej i w Polsce.

- Nasza uczelnia jest doceniania przez władze Międzynarodowego Stowarzyszenia IAESTE. Otrzymaliśmy w tym roku nagrodę za naszą 35-letnią edukacyjną i społeczną działalność na światowej arenie. Od lat przyjmujemy niezmiennie najwięcej praktykantów IAESTE w Polsce. Praktyki IAESTE są wymienne, co oznacza, że w tym samym czasie równie liczna grupa studentów Politechniki Łódzkiej wyjechała w różne zakątki świata, by zdobywać zawodowe doświadczenie - mówi rektor prof. Sławomir Wiak.

Zachwyceni Politechniką Łódzką i praktykami, od lewej:  Almuhannad AlShukaili  z Omanu, Satabdi Nayak z Indii, Wai Wa  LEUNG z Hong Kongu  Zachwyceni Politechniką Łódzką i praktykami, od lewej: Almuhannad AlShukaili z Omanu, Satabdi Nayak z Indii, Wai Wa LEUNG z Hong Kongu

foto: Jacek Szabela

Jak dodaje dr inż. Dorota Rylska, pełnomocnik rektora PŁ do spraw praktyk i wymiany IAESTE

- Choć program IAESTE służy przede wszystkim zdobywaniu naukowych i zawodowych doświadczeń poza granicami ojczystego kraju, to bardzo ważne jest to, że studenci z różnych krajów poznają swoje tradycje, a także rozumieją oraz akceptują odmienność.

Zagraniczni studenci chwalą polską gościnność oraz… polską kuchnię. Z satysfakcją można przyglądać się ich uśmiechniętym i zadowolonym twarzom.

Studenci naszej uczelni, wolontariusze z Komitetu Lokalnego IAESTE PŁ z niezastąpionym Michałem Bartosikiem na czele, dbają o gości, towarzysząc im w czasie zwiedzania Łodzi i Polski, pomagając we wszystkich sprawach, które towarzyszą młodym obcokrajowcom przybywającym do naszego kraju.

Polska realizuje ponad 400 wymian rocznie i jest pod tym wzgledem na drugim miejscu na świecie. Politechnika Łódzka jest niekwestionowanym liderem wymiany studenckiej w naszym kraju. Od wielu lat jest dla studentów zagranicznych atrakcyjnym i pożądanym miejscem do odbycia praktyk w ramach programu IAESTE.

 

- W „świecie IAESTE” hasło „Politechnika Łódzka” wywołuje nieodmiennie uznanie, szacunek, a bardzo często także uśmiech związany ze wspomnieniami, bo w każdym zakątku świata jest już student czy absolwent, który gościł na praktykach w naszej uczelni - mówi z satysfakcją dr inż. Dorota Rylska.

List prezydent m. Łodzi Hanny Zdanowskiej List prezydent m. Łodzi Hanny Zdanowskiej