Powstanie Centrum Mistrzostwa Informatycznego

30-07-2018

Niemal 50 milionów złotych dofinansowania przyznano projektowi „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” złożonemu przez Politechnikę Łódzką. Projekt będzie sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

 

loga

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to projekt grantowy, którego liderem jest Politechnika Łódzka. Przyznane środki zostaną przeznaczone na podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizację młodzieży uzdolnionej informatycznie. W projekcie weźmie udział 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Do udziału w działaniach Centrum Mistrzostwa Informatycznego zaprosiliśmy najlepsze uczelnie w Polsce. Naszymi partnerami są: Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza. Politechnika Łódzka, jako partner wiodący, będzie odpowiedzialna przede wszystkim za przydzielanie grantów w wysokości nawet 12800 zł na rok dla jednego nauczyciela, w celu organizacji w szkołach kółek informatycznych dla szczególnie uzdolnionej młodzieży. Uczelnie przeszkolą w sumie 1500 nauczycieli w zakresie algorytmiki i programowania, przy czym, co chcę szczególnie podkreślić, zajęcia te będą miały też charakter projektowy. W realizacji zadań jakie sobie postawiliśmy wezmą także udział organizacje pozarządowe, wspierające rozwój edukacji cyfrowej, takie jak: Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania, Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej oraz Stowarzyszenie I love math – mówi rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak. Politechnika Łódzka stworzy platformę edukacyjną wspierającą zajęcia oraz będzie koordynować opracowywanie materiałów merytorycznych dla uczniów.

- Nasz projekt jest wielowarstwowy, co oznacza, że kolejnym krokiem po przeszkoleniu nauczycieli będą zajęcia dla uczniów organizowane już w szkołach. Zaplanowaliśmy, że program obejmie uczniów ze szkół podstawowych, liceów i techników z całej Polski. Na końcu tej drogi, która doprowadzić ma do rozwijania kompetencji informatycznych młodych ludzi i wyłonienia tych najbardziej utalentowanych, będą zawody i konkursy. Partnerskie uczelnie zorganizują je na poziomie regionalnym, poprzedzającym finały ogólnokrajowe, które odbędą się w Politechnice Łódzkiej – dodaje rektor.

Realizacja projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego rozpocznie się w styczniu 2019 roku i zakończy w grudniu 2023 roku.