Powitanie Erasmusów

28-09-2018

Liczne grono cudzoziemców dołączyło do studentów Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Rozpoczęcie roku akademickiego dla studentów wymiany odbyło się 28 września.

Niemal 280 cudzoziemców przyjechało do Politechniki Łódzkiej w ramach programu Erasmus+, umów bilateralnych oraz umów o podwójnym dyplomie z prestiżowymi uczelniami europejskimi. Najliczniejszą grupę stanowią studenci z Francji, Hiszpanii i Turcji, jednak naszą uczelnię coraz chętniej wybierają również kandydaci z Austrii czy Holandii.

Jak co roku, Krzysztof Podstawek z Sekcji Mobilności Studenckiej przekazał praktyczne informacje na temat studiów w IFE oraz w PŁ. Studenci otrzymali wiele wskazówek przydatnych podczas pobytu w Łodzi. Niezbędną wiedzą podzielił się między innymi starszy aspirant Adam Dembiński z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Politechnika Łódzka od wielu lat rozwija wymianę studentów i kadry w ramach programu Erasmus+. Jego głównym założeniem jest wspieranie kształcenia oraz zapewnienie młodzieży lepszych szans na rynku pracy oraz tworzenie programów dla kadry pracującej z młodzieżą. Bardzo ważnym celem jest również nawiązanie współpracy między uczelniami, szkołami, przedsiębiorstwami i organizacjami z Unii Europejskiej.