Poszerzenie współpracy

16-03-2018

Rektorzy Politechniki Łódzkiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku podpisali umowę, której głównym celem jest silniejsze wsparcie PWSZ we Włocławku w realizowaniu przez tę uczelnię kształcenia praktycznego.

 

PWSZ we Włocławku powstała 15 lat temu. Jest ważną dla regionu instytucją edukacji wyższej, dobrze współpracującą z miejscowym rynkiem pracy, o silnym oddziaływaniu na otoczenie kulturowe i społeczne. Wśród technicznych kierunków, na których kształci PWSZ są m.in. mechanika i budowa maszyn, informatyka oraz inżynieria zarządzania. Ich absolwenci chętnie kontynuują studia na II stopniu w Politechnice Łódzkiej.

Jak podkreśliła dr Małgorzata Łagiędź-Gałuszka, rektor PWSZ, dla kierowanej przez nią uczelni duże znaczenie ma możliwość korzystania przez studentów PWSZ z infrastruktury Politechniki Łódzkiej. Ważne jest też wsparcie merytoryczne procesu dydaktycznego przez doświadczoną kadrę pracowników naukowych PŁ. W perspektywie dwóch lat na włocławskiej uczelni ma powstać Centrum Nauk Technicznych i Nowych Technologii. Jest to kolejne pole do wspólnych działań PŁ i PWSZ we Włocławku. Rektorzy rozmawiali również o wzmocnieniu kontaktów, m.in. przez udział w prestiżowych uroczystościach i spotkaniach. Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak zgodził się na wygłoszenie we włocławskiej uczelni wykładu inauguracyjnego podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku akademickiego.