Porozumienie z firmą MESco

08-02-2019

Rektor prof. Sławomir Wiak i prezes firmy MESco Mariusz Gorol podpisali porozumienie, w ramach którego Politechnika Łódzka uzyska nieodpłatnie na okres jednego roku dostęp do badawczych i dydaktycznych licencji oprogramowania ANSYS.

Oprogramowanie ANSYS wspomaga obliczenia inżynierskie i jest wykorzystywane do symulacji zjawisk mechanicznych, przepływowych i elektromagnetycznych we wszystkich dziedzinach przemysłu, przez największe firmy na świecie. Jest wykorzystywane w badaniach i dydaktyce, zatem z oprogramowania korzystają pracownicy, a także studenci i doktoranci.

Jak zaznacza rektor prof. Sławomir Wiak - Dostęp do oprogramowania pozwoli na rozszerzenie kompetencji i wzrost konkurencyjności, a także rozszerzenie działalności badawczej, dydaktycznej i komercyjnej Politechniki Łódzkiej. Nasz partner przeprowadzi też seminaria i szkolenia dla pracowników i studentów, dotyczące obsługi dostarczonego oprogramowania. Współpraca obejmie wsparcie kół naukowych oraz realizację projektów badawczych.

MESco jest biurem inżynierskim i przedstawicielem amerykańskiej firmy ANSYS w Polsce. Jak mówi prof. Tomasz Kubiak, dziekan Wydziału Mechanicznego PŁ – Nasz wydział od wielu lat współpracuje z firmą MESco w zakresie dostarczania i użytkowania pakietu obliczeniowego ANSYS. Oprogramowanie to jest pakietem wykorzystującym metodę elementów skończonych i jest obecnie jednym z najlepszych i jednocześnie w pełni uznanym przez środowisko naukowe.

Symulacje komputerowe mogą być wykonywane na różnym poziomie, długo nim powstanie pierwszy prototyp. Od wyboru właściwego kierunku zmian w koncepcji produktu, po zweryfikowanie ostatecznego kształtu produktu, technologii lub zmiany optymalizacyjne.

W efekcie symulacja rozwiązuje dylematy nie tylko inżynierów ale i zarządu: Czy produkt może być 10% lżejszy? Czy konstrukcja spełni wymagania nowej normy? Czy możliwe jest wejście na nowy rynek? Jak długo układ będzie działał bezawaryjnie?