Porozumienie PŁ i UMed

01-02-2019

Rektorzy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w ramach programu EcoUMED. Współpraca ma wspierać proekologiczne działania prowadzone dla zrównoważonego rozwoju łódzkich uczelni.

Sygnatariusze porozumienia: prof. Sławomir Wiak i prof. Radzisław Kordek wyrazili w podpisanym dokumencie zainteresowanie nowymi projektami naukowo-badawczymi o aplikacyjnym oraz interdyscyplinarnym charakterze, które mogą przynieść korzyści obu uczelniom. Współpraca dotyczyć będzie m.in. infrastruktury UMedu, w tym opracowania koncepcji „inteligentnych budynków”, komunikacji w obszarze Zielonego Kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego - także transportu autonomicznego wykorzystującego technologie 5G. Specjaliści od inżynierii biomedycznej oraz lekarze poświęcą szczególną uwagę m.in. diagnostyce i profilaktyce społeczeństwa 50+.