Pomoc w leczeniu tętniaków mózgowych

26-03-2024

Laureaci XIV edycji programu LIDER zostali ogłoszeni podczas uroczystej gali w Warszawie. Wśród 41 laureatów i laureatek jest dr inż. Zbigniew Tyfa, naukowiec z Instytutu Maszyn Przepływowych. Jest on autorem projektu „Matematyczne wspomaganie przewidywania skutków leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych”, na którego realizację otrzymał niemalże 1,8 miliona złotych.

 

 

Dr inż. Zbigniew Tyfa pracuje w Zakładzie Aparatury Medycznej. Swoją pracę naukową koncentruje na przetwarzaniu obrazów biomedycznych, programowaniu oraz symulacjach numerycznych przepływu krwi. Pracę doktorską na temat „Zautomatyzowany system modelowania geometrii naczyń krwionośnych i analizy przepływu krwi w ich układach” obronił w 2021 r.

Dr inż. Zbigniew Tyfa, laureat programu LIDER Dr inż. Zbigniew Tyfa, laureat programu LIDER

foto: arch. prywatne

Projekt, który przez najbliższe 3 lata będzie realizował w programie LIDER, jest kontynuacją zainteresowań młodego naukowca, związanych z rozwojem bezpiecznych, cyfrowych technik diagnostycznych dotyczących chorób układu krążenia. 

Jak wyjaśnia dr inż. Zbigniew Tyfa

Celem projektu jest stworzenie interaktywnego programu o nazwie MAPIATO, który będzie wspierał lekarzy, zwłaszcza neurochirurgów, w wyborze optymalnego wariantu leczenia tętniaka dla danego pacjenta w oparciu o anatomię jego naczyń. Dane generowane przez nasz program będą bazowały na sieci neuronowej i dziesiątkach tysięcy wyników otrzymanych metodą obliczeniowej mechaniki płynów (tj. symulacjach numerycznych przepływu krwi w tętnicach wewnątrzczaszkowych). W tym celu będziemy wykonywać analizy in-silico przepływu krwi w geometriach przed i po wirtualnych operacjach zabezpieczania różnych tętniaków. Program MAPIATO będzie mógł wesprzeć lekarza w zaplanowaniu leczenia danego tętniaka, przedstawiając w sposób obiektywny możliwe skutki wybranej techniki jego zabezpieczania.

Laureat programu finansowanego przez NCBR stworzył wokół zaplanowanych badań interdyscyplinarny zespół naukowców, którego zgodnie z nazwą programu będzie liderem. W skład zespołu wchodzą: dr n. med. Karol Wiśniewski (specjalizacja: neurochirurgia), dr inż. Justyna Gaj (specjalizacja: inż. materiałowa i inż. biomedyczna), dr inż. Olga Jarzyna (specjalizacja: inż. mechaniczna i inż. biomedyczna), mgr inż. Bartosz Kawecki (specjalizacja: inż. mechaniczna), dr inż. Krzysztof Olasek (specjalizacja: budowa i eksploatacja maszyn, metrologia przepływów), mgr inż. Paweł Tarasiuk (specjalizacja: informatyka, matematyka i sieci neuronowe).