Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018 dla Politechniki Łódzkiej

23-10-2018

Politechnika Łódzka została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii „Uczelnia przyszłości”. Przyznano ją za realizację projektu „Innowacyjne włókiennictwo 2020+”.

Tym prestiżowym wyróżnieniem honorowane są od 2016 roku organizacje, których działania ukierunkowane są na przyszłość, charakteryzują się innowacyjnością, są najlepszym przykładem zrównoważonego i inteligentnego rozwoju - wyjaśniają inicjatorzy oraz organizatorzy nagrody z Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Nagrodę przyznano za projekt "Innowacyjne włókiennictwo 2020+" Nagrodę przyznano za projekt "Innowacyjne włókiennictwo 2020+"

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się podczas Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018. Tegoroczna edycja nagrody została objęta honorowym patronatem dr Alicji Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt "Innowacyjne Włókiennictwo 2020+", którego liderem jest Politechnika Łódzka - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, otrzymał dofinansowanie w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu koordynowanego przez prof. Izabellę Krucińską jest zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienie badań naukowych o charakterze aplikacyjnym, w zakresie innowacyjnego i nowoczesnego włókiennictwa.

Dzięki projektowi dofinansowana jest infrastruktura badawcza, która służy przede wszystkim prowadzeniu rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej, transferowi wiedzy i wdrażaniu innowacji na rzecz przedsiębiorstw. Ma to budować konkurencyjną przewagę polskich firm na rynku globalnym.

W skład interdyscyplinarnego konsorcjum wchodzą: Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Instytut Włókiennictwa.