Polonia Restituta

20-04-2018

Politechnika Łódzka była gospodarzem drugiej konferencji naukowej realizowanej w projekcie Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości.

Organizatorami cyklu konferencji są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, zaś koordynatorem merytorycznym Akademia Ignatianum w Krakowie.

Tematem łódzkiej konferencji była Praca – Przedsiębiorczość – Społeczna Gospodarka Rynkowa.

 

Uczestnicy konferencji. W pierwszym rzędzie od prawej: wojewoda prof. Zbigniew Rau, rektor ks. prof. Józef Bremer, rektor PŁ prof. Sławomir Wiak, wicepremier Jarosław Gowin, rektor UŁ prof. Antoni Różalski Uczestnicy konferencji. W pierwszym rzędzie od prawej: wojewoda prof. Zbigniew Rau, rektor ks. prof. Józef Bremer, rektor PŁ prof. Sławomir Wiak, wicepremier Jarosław Gowin, rektor UŁ prof. Antoni Różalski

foto: Jacek Szabela

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin

foto: Jacek Szabela

Do Sali Widowiskowej PŁ przybyło około 200 osób, powitał je rektor PŁ prof. Sławomir Wiak. Słowa powitania skierował także do uczestników ks. prof. Józef Bremer SJ, rektor Akademii Ignatianum. Wśród uczestników naukowej debaty byli m.in. wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin, abp prof. Grzegorz Ryś, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau, były wicepremier prof. Jerzy Hausner, rektor Uniwersytetu Łódzkiego Antoni Różalski, O. Maciej Zięba oraz wielu innych przedstawicieli nauki i gospodarki.

Jak podkreślali inicjatorzy projektu - nieprzypadkowo jako miejsce konferencji wybrana została Łódź – polska „ziemia obiecana”, miasto, które było świadkiem blasków i cieni kapitalistycznej gospodarki. W czasie konferencji prasowej rektor prof. Sławomir Wiak mówił - Cieszę się, że Politechnika Łódzka postrzegana jest jako miejsce przyjazne pogłębionym dyskusjom na ważne społecznie tematy. Takie są niewątpliwie kwestie związane z szeroko pojętym rynkiem pracy. Nasza uczelnia jest wiodącym ośrodkiem naukowo-badawczym, gdzie powstają innowacyjne rozwiązania dla gospodarki.

Wstępem do debaty było przemówienie wicepremiera Jarosława Gowina, który wśród postulatów wskazał m.in. podniesienie płac na wszelkich poziomach edukacji, powiązane jednak z jakością kadr i kształcenia. - Bez tego zapomnijmy nie tylko o gospodarce, która będzie efektywna – ale też o gospodarce, która będzie tworzyć środowisko sprzyjające dla pracy i rozwoju człowieka – mówił. Zwrócił też uwagę na konieczność przełamania fatum resortowości. Zdaniem wicepremiera Gowina wszystkie obszary aktywności państwa muszą się nawzajem uzupełniać i wspierać.

Tematem otwierającego konferencję wystąpienia abp. Grzegorza Rysia była Praca i przedsiębiorczość w świetle Katolickiej Nauki Społecznej oraz ich polskie doświadczenia.

Tematami przewodnimi dysputy były: Wyzwania społeczne dla środowiska postrobotniczego, Gospodarka rynkowa – transakcyjna czy relacyjna, Społeczna gospodarka rynkowa w świetle zasad ekonomii i Katolickiej Nauki Społecznej, dobra wspólnego, solidarności i sprawiedliwości społecznej.

 

Zwieńczeniem cyklu dziesięciu konferencji będzie międzynarodowy kongres w kwietniu 2019 roku, podejmujący problematykę sumienia i odpowiedzialności w życiu publicznym.