Podwójne dyplomy filarem internacjonalizacji

18-06-2018

Pierwsza edycja konferencji Podwójne dyplomy jako filar międzynarodowych partnerstw strategicznych pokazała rangę tematu wspólnego dyplomowania i jego rolę w umiędzynarodowianiu Politechniki Łódzkiej.

Dwudniowe wydarzenie, które zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zgromadziło niemal 150 znamienitych gości z Polski i zagranicy. Tak duże zainteresowanie tematem podwójnych dyplomów nie dziwi, gdyż w Polsce wciąż jest to zagadnienie nowe, budzące wiele pytań i wątpliwości. A to właśnie dzięki programowi podwójnych dyplomów studenci mają możliwość uzyskania w trakcie jednego toku studiów aż dwóch dyplomów – uczelni polskiej oraz wybranej uczelni zagranicznej.

 

Dziennikarze pytają rektora o korzyści wynikające z posiadania podwójnego dyplomu Dziennikarze pytają rektora o korzyści wynikające z posiadania podwójnego dyplomu

foto: Jacek Szabela

Politechnika Łódzka nieprzypadkowo stała się jednym z dwóch organizatorów konferencji, obok sieci biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych IROs Forum. Nasza uczelnia, jako jedna z nielicznych w Polsce, od wielu lat z sukcesem wysyła studentów na podwójny dyplom oraz negocjuje kolejne umowy z najbardziej prestiżowymi ośrodkami akademickimi w Europie. Jak dotąd, Politechnika Łódzka wykształciła kilkuset absolwentów z podwójnymi dyplomami oraz podpisała kilkanaście umów z uczelniami z Francji, Ukrainy, Niemiec, Holandii i Włoch.

Pierwszy dzień konferencji, 14 czerwca, upłynął pod znakiem wykładów dotyczących przede wszystkim aspektów prawnych oraz zasad funkcjonowania podwójnych dyplomów w świetle Ustawy 2.0 – Prawo o Szkolnictwie Wyższym. To właśnie w nowej ustawie uczelnie upatrują szansy na rozwiązanie problemu niedostatecznej liczby obowiązujących przepisów prawnych regulujących kwestie wspólnego dyplomowania.

Konferencje otowrzyło wystapienie dr inz. Doroty Piotrowskiej, dyrektor CWM Konferencje otowrzyło wystapienie dr inz. Doroty Piotrowskiej, dyrektor CWM

foto: Jacek Szabela

Jedna z sesji tego dnia poświęcona została również relacjom i doświadczeniom absolwentów programu, którzy opisali proces ubiegania się o dwa dyplomy z mniej teoretycznej, a bardziej ludzkiej perspektywy. Ich doświadczenia mogą napawać optymizmem. Coraz rzadziej zauważają oni różnice w jakości kształcenia pomiędzy uczelnią macierzystą, a zagraniczną. - Podstawowe różnice wynikają z odmienności kulturowej. Widać też różnice w wykorzystaniu zasobów uczelni. Jeżeli chodzi natomiast o poziom kształcenia, to w polskich uczelniach jest on naprawdę bardzo wysoki – komentuje Kacper Olczyk, absolwent PŁ w programie podwójnego dyplomu.

W czasie konferencji odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli uczelni zagranicznych. Pozwoliły one poznać zasady funkcjonowania programu podwójnych dyplomów w uczelniach hiszpańskich, niemieckich czy francuskich, które stanowią wzór do naśladowania dla polskich ośrodków kształcenia.

W spotkaniu uczestniczyło 150 osób W spotkaniu uczestniczyło 150 osób

foto: Jacek Szabela

Dlaczego temat wspólnego dyplomowania jest tak istotny? - Podwójne dyplomy sprawiają, że jesteśmy bardzo dobrze postrzegani i widzialni na świecie. Posiadanie podwójnego dyplomu uczelni własnej i partnerskiej jest swoistym otwarciem na świat – podkreśla rektor PŁ prof. Sławomir Wiak. Jak zaznaczył podczas otwarcia konferencji, podwójne dyplomy to atut, który pomaga uczelni wspiąć się na wyższe pozycje w rankingach, a absolwenci formuły studiów double degree automatycznie stają się ambasadorami marki Politechnika Łódzka poza granicami Polski. Rektor Wiak zwrócił również uwagę na wyzwania i bariery, które uczelnie muszą pokonać, by rozwijać współpracę międzynarodową na szczeblu wymiany studentów i kadry akademickiej. - W Polsce wciąż zmagamy się ze zbyt słabym, wewnętrznym sieciowaniem ośrodków kształcenia. Tylko wewnętrzna współpraca może przynieść wymierne korzyści dla każdej, pojedynczej uczelni – dodaje rektor Wiak.

Dla wzmocnienia wspomnianych wcześniej sieciowania i współpracy międzyuczelnianej, planowane są kolejne edycje konferencji, traktujące nie tylko o podwójnych dyplomach, ale również o innych wyzwaniach, stojących przed polskimi uczelniami.